Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Dziś uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to jedno z najstarszych świąt maryjnych. Tego dnia w kościołach święcimy zioła i kwiaty, dlatego też mówimy, że jest to dzień ”Matki Bożej Zielnej”.

Mają one chronić przed chorobami i przynosić błogosławieństwo domostwu.

15 sierpnia to także rocznica „Cudu nad Wisłą”, czyli zwycięstwa Wojska Polskiego nad Sowietami w 1920 r. i ocalenia Europy od zalewu bolszewizmu. Wierni przypisują te zwycięstwa szczególnemu wstawiennictwu Matki Najświętszej.

Ks. prof. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, zwraca uwagę, że ten dzień łączy wiarę i patriotyzm Polaków.

– Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to okazja do dziękczynienia i przeproszenia. Dziękczynienia Panu Bogu za opiekę Maryi nad naszą Ojczyzną i przeproszenia za to, co było złe z naszej strony. Ten dzień łączy w sobie wymiar patriotyczny i religijny. Religijny – bo to święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a patriotyczny – ponieważ obchodzimy tego dnia 99 rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz Święto Wojska Polskiego. To bardzo charakterystyczne dla polskiej historii i tradycji, bo właśnie w naszej historii zawsze najważniejszymi wartościami były: Bóg, Honor i Ojczyzna – zaznacza ks. prof. Paweł Rytel-Andrianik. 

Świętowana już od V wieku tajemnica wzięcia Maryi do nieba z ciałem i duszą została w 1950 r. potwierdzona przez Papieża Piusa XII jako dogmat wiary.

RIRM