UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe dotyczące podziału rynku energii cieplnej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie antymonopolowe dotyczące podziału rynku energii cieplnej w Warszawie. Zarzuty usłyszały cztery podmioty: Veolia Energia Polaka, Veolia Energia Warszawa, PGNiG i PGNiG Termika.

Urząd podejrzewa, że pomiędzy firmami doszło do podziału rynku energii cieplnej w stolicy. Niewykluczone, że przedsiębiorcy stosowali praktyki zmowy cenowej oraz przetargowej. Warszawskie spółki prowadzą działalność na rynku sprzedaży energii cieplnej do odbiorców końcowych, m.in. do spółdzielni mieszkaniowych, zakładów przemysłowych czy szkół. Niedozwolone ustalenia między firmami miały rozpocząć się w 2014 roku. Aby potwierdzić te podejrzenia, UOKiK przeszukał siedziby spółek.

Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wskazał, że zabezpieczone materiały mogą dowodzić o naruszeniu reguł konkurencji.

– Zdobyliśmy dowody na to, że spółki wspólnie ustaliły, że nie będą ze sobą rywalizować i skupia się na swojej podstawowej działalności. Zgodnie z ustaleniami Veolia Energia Warszawa zrezygnowała z budowy elektrociepłowni, natomiast PGNiG Termika ograniczyła i zamierzała zaprzestać sprzedaży energii cieplnej. Ponadto spółki wspólnie mogły ustalać swoje taryfy, które przedstawiały do akceptacji prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki. Zgodnie z prawem antymonopolowym, jeżeli takie działania nie są wynikiem indywidualnej kalkulacji biznesowej, ale zostały uzgodnione wspólnie przez niezależne i rywalizujące podmioty, to może być to naruszenie reguł konkurencji poprzez podział rynku – mówił Marek Niechciał.    

Wskazanym przez UOKiK przedsiębiorcom grozi kara do 10 proc. ich obrotu. Zarzuty usłyszeli też dwaj menedżerowie, którzy pełnili wysokie funkcje w Veolia Energia Warszawa i PGNiG Termika. Maksymalna sankcja w tym przypadku wynosi 2 mln zł.

RIRM

drukuj