fot. twitter.com/UOKiKgovPL

UOKiK: Niektóre zabawki dla najmłodszych zawierały toksyczny związek

Inspekcja Handlowa poddała kontroli 12 modeli zabawek dla dzieci poniżej trzech lat, takich jak książeczka do kąpieli czy kostka do gry. Część z nich zawierała niedozwolone stężenie toksycznego przy połknięciu fosforanu tris – poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jak przekazał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, kontrolerzy Inspekcji Handlowej sprawdzili 12 dostępnych na polskim rynku modeli zabawek dla najmłodszych, takich jak ciastolina, zabawki z pianki czy książeczki do kąpieli – w większości importowanych. Kontrola objęła osiem produktów chińskich, po jednym z Niemiec, z Kanady oraz dwa z Polski. Zakwestionowano cztery artykuły, spośród których wszystkie pochodziły z Chin – podkreślił UOKiK.

W czterech z 12 poddanych kontroli modeli zabawek stwierdzono braki formalne, np. błędy w oznakowaniu. Ponadto przeprowadzono badanie laboratoryjne 11 próbek, spośród których w dwóch stwierdzono przekroczenie dozwolonego stężenia szkodliwej substancji chemicznej.

Badania przeprowadziło Specjalistyczne Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej z siedzibą w Łodzi. Kontrolerzy sprawdzali zabawki pod kątem występowania alergenów oraz środków opóźniających palność.

„Niezgodność dotyczyła książeczki do kąpieli i kostki, które zawierały niedozwolone stężenie fosforanu tris (2-chloro-1-metyloetylu) (TCPP) – odpowiednio 48 mg/kg oraz 18,7±4,7 mg/kg” – wskazał UOKiK.

Fosforan tris odpowiada za opóźnienie spalania materiału. Związek ten jest toksyczny przy połknięciu i drażniący w kontakcie z oczami – podkreślił urząd.

Niezgodności formalne kontrolowanych produktów, jak czytamy, dotyczyły: wymaganych ostrzeżeń (w dwóch przypadkach – ciastoliny i zabawki z pianki, np. braku ostrzeżenia „0-3”); braku instrukcji w języku polskim (w przypadku kostki); braku danych producenta (w przypadku książeczki do kąpieli).

W jednym stwierdzonym przypadku niezgodności formalnych inspektorzy Inspekcji Handlowej wystąpili do przedsiębiorcy odpowiedzialnego za wprowadzenie zabawki do obrotu z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych. Względem dwóch produktów, w próbkach których uzyskano negatywne wyniki badań laboratoryjnych, skierowano do UOKiK wnioski o wszczęcie postępowań administracyjnych. Sprawy są obecnie analizowane przez urząd.

PAP

drukuj