fot. twitter.com/UOKiKgovPL

UOKiK: małe i średnie firmy otrzymały w 2018 roku 5,85 mld zł pomocy

Mikro, małe i średnie firmy otrzymały w 2018 roku 5,85 mld zł pomocy de minimis – poinformował w piątek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z wsparcia skorzystało w sumie 253 tys. podmiotów.

Jak wyjaśniono w komunikacie, pomoc de minimis to wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Zgodnie bowiem z zasadą prawa rzymskiego de minimis non curat lex (prawo nie troszczy się o drobiazgi), pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku.

Jednak – jak zaznaczono – łączna wartość pomocy de minimis jest ograniczona. Dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć 200 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych. W przypadku przedsiębiorców z sektora transportu drogowego towarów jest to 100 tys. euro, a w ramach rekompensaty za usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (np. usługi pocztowe, przewóz osób) – 500 tys. euro.

„Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów co roku przygotowuje dwa raporty – z tzw. >>dużej<< pomocy publicznej, w której dominują największe przedsiębiorstwa, i z pomocy >>de minimis<< , po którą sięga najczęściej sektor MŚP” – mówi cytowany w komunikacie prezes UOKiK Marek Niechciał.

Jak wskazał, 67 proc. beneficjentów pomocy „de minimis” to mikro firmy, których do korzystania z tej formy wsparcia zachęcają proste zasady ich udzielania. Pomoc ta – jak wyjaśnił – jest przyznawana w różnych formach – na przykład na badania, inwestycje, szkolenia albo jako umorzenie podatku od nieruchomości czy składek ZUS.

W komunikacie zaznaczono, że w 2018 r. w ramach pomocy de minimis do różnych podmiotów trafiło 5,85 mld zł (w 2017 r. – 6,6 mld zł). Z tego wsparcia skorzystało 253 tys. firm. Aż o 40 proc. spadła pomoc udzielana na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia – czyli m.in. aktywizację osób bezrobotnych, dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

Najwięcej wsparcia udzielili beneficjenci programów operacyjnych i programów regionalnych oraz przedsiębiorcy publiczni (1,19 mld zł). W tej grupie są izby gospodarcze, parki naukowo-technologiczne, fundacje, agencje rozwoju, firmy doradczo-szkoleniowe, inkubatory przedsiębiorczości i inne podmioty.

Poinformowano, że starostowie powiatów przyznali 1,09 mld zł, marszałkowie województw – 835,7 mln zł, a wójtowie gmin, burmistrzowie i prezydenci miast – 760,6 mld zł. Większość środków otrzymały mikrofirmy (3,93 mld zł). Małe przedsiębiorstwa uzyskały 1,15 mld zł, średnie – 512 mln zł, a duże – 262 mln zł.

PAP

drukuj