Ukraina: do Rady Najwyższej wpłynął projekt dot. ataku na polski konsulat

Do Rady Najwyższej Ukrainy wpłynął we wtorek projekt uchwały z apelem o ujęcie i ukaranie sprawców akcji przeciwko placówkom dyplomatycznym Polski, w tym ostrzelania 29 marca konsulatu RP w Łucku.

Projekt opublikowano na portalu parlamentu w godzinach wieczornych, po posiedzeniu Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy w Kijowie.

„Rada Najwyższa Ukrainy z głębokim zaniepokojeniem odbiera podejmowane przez Federację Rosyjską oraz jej agenturę na Ukrainie i w Polsce próby zasiania wrogości i rozbratu między bratnimi narodami ukraińskim i polskim” – głosi projektowana uchwała.

Przykładem tej „agresywnej polityki” są – według autorów – „zaplanowane i dobrze zorganizowane akcje niszczenia pomników na ukraińskich grobach i w miejscach pamięci narodowej w Polsce” oraz polskich pomników i podobnych miejsc na Ukrainie.

Na razie nie wiadomo, kiedy uchwała mogłaby trafić pod obrady parlamentu.

PAP/RIRM

drukuj