[TYLKO U NAS] Prof. W. Modzelewski: Polska jest liderem wzrostu PKB. Wzrost konsumpcji jest źródłem naszego sukcesu ekonomicznego

Poprzez szybki wzrost spożycia indywidualnego tworzymy motor wzrostu – wzrost konsumpcji jest źródłem naszego sukcesu ekonomicznego. Ten czynnik utrzyma się i będzie nas bronił przed spadkiem koniunktury światowej. Zaspokojenie potrzeby wzrostu poziomu życia jest także czynnikiem hamującym proces wyludnienia Polski – wskazał prof. dr hab. Witold Modzelewski, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, podczas czwartkowych „Rozmów niedokończonych” w TV Trwam i Radiu Maryja.

Rada Ministrów na początku tygodnia przyjęła wstępny projekt budżetu na 2019 rok. Założono wzrost PKB o 3,8 proc., deficyt budżetowy nie większy niż 28,5 mld zł i deficyt sektora finansów publicznych na poziomie 1,8 proc. PKB [czytaj więcej]. Prof. Witold Modzelewski podkreślił, iż z tego, co się dzieje w gospodarce i finansach publicznych naszej Ojczyzny można wyciągnąć kilka ważnych wniosków.

– Po pierwsze mamy do czynienia z bardzo silnym ożywieniem ekonomicznym. Prognoza, zupełnie już realna, 5 proc. wzrostu PKB plasuje nas w górnej strefie stanów wysokich. Jesteśmy liderem tempa wzrostu. To prawda, że sprzyja nam dobra koniunktura w Europie, ale to jest część prawdy o stanie, w którym jesteśmy, ponieważ naszym drugim bardzo ważnym czynnikiem determinującym rozwój jest popyt wewnętrzny. Historycy gospodarki będą kiedyś opisywać lata 2016-2019 jako pewną zmianę historyczną polegającą na rozwoju gospodarczym łączącym wzrost produkcji krajowej – akcentował gość TV Trwam i Radia Maryja.

Prof. Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zaznaczył, że obecnie Polska dokonuje przełomowej zmiany, jeśli chodzi o wzrost rozwoju gospodarczego.

– My dokonujemy głębokiego, historycznego przewartościowania. Przez ponad 20 lat koncepcja rozwoju budowana była na niskim poziomie konsumpcji indywidualnej, czyli na konkurencyjności związanej z niskimi dochodami, co traktowano jako pewien atut. Okazało się, że koszt tej koncepcji jest bardzo duży. Przede wszystkim polegał on na tym, że przeżyliśmy – i jeszcze ciągle przeżywamy – największą w historii emigrację z przyczyn wyłącznie ekonomicznych. To jest nie do odbudowania, zabrakło nam już w zasadzie paru pokoleń, które opuściły nasz kraj, dlatego że bardzo blisko za tę samą pracę można było uzyskać znacznie wyższy poziom konsumpcji. Musimy z tym skończyć. Szkoda, że tak późno – mówił Witold Modzelewski.

Przez szybki wzrost spożycia indywidualnego tworzymy motor wzrostu – wzrost konsumpcji jest źródłem naszego sukcesu ekonomicznego – zwrócił, uwagę ekspert.

– Ten czynnik utrzyma się i będzie nas bronił przed spadkiem koniunktury światowej. Zaspokojenie potrzeby wzrostu poziomu życia jest już także czynnikiem hamującym proces wyludnienia. Mamy również do czynienia z dodatkowym zjawiskiem – pierwszy raz od wieków jesteśmy państwem, do którego przyjeżdża się do pracy. Jest to nieprawdopodobnie ważne (…). Musimy zwiększyć wynagrodzenia w sferze publicznej, żeby nasze państwo było lepiej funkcjonującym organizmem. Jest to konieczne – tłumaczył prezes Instytutu Studiów Podatkowych.

RIRM

drukuj