fot. Marek Borawski/Nasz Dziennik

[TYLKO U NAS] Prof. K. Pawłowicz: Trybunał Konstytucyjny powołany jest do ochrony konstytucji i zapisanych w niej wartości

Trybunał Konstytucyjny powołany jest do ochrony konstytucji i zapisanych w niej wartości. TK jest specyficznym sądem nad konstytucyjnością i nie zajmuje się indywidualnymi przypadkami konkretnych naruszeń prawa przez obywateli – powiedziała w felietonie „Myśląc Ojczyzna” prof. Krystyna Pawłowicz, prawnik.

Prof. Krystyna Pawłowicz zaznaczyła, że jest kilka etapów procedury wyboru na sędziego konstytucyjnego. Pierwszy etap miał miejsce na początku listopada, kiedy to zgłoszono kandydatów na ten urząd.

– Kandydatury musiały być ponownie w obecnie nowej kadencji Sejmu zgłoszone. Kandydaci musieli być następnie przesłuchani przez właściwą sejmową komisję – jest to Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Burzliwa w tym przebiegu Komisja odbyła się w ubiegłym tygodniu. Kandydatów zaopiniowano pozytywnie. Następnego dnia, czyli w czwartek już cały Sejm na posiedzeniu plenarnym, po wysłuchaniu opinii Komisji przesłuchującej wcześniej kandydatów i po wygłoszeniu stanowisk przez wszystkie kluby i koła poselskie, w głosowaniu, wybrał pana prof. Stelinę, pana Stanisława Piotrowicza i mnie na sędziów Trybunału Konstytucyjnego – powiedziała.

Gość Radia Maryja zaznaczyła, że głosowanie nie kończy prawnej procedury obsadzania sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

– Musi nastąpić jeszcze jeden końcowy akt, czyli przyjęcie przez prezydenta Rzeczpospolitej od wybranych przez Sejm osób, uroczystego ślubowania. Prezydent ma na to 30 dni od dnia wyborów kandydatów przez Sejm. Dopiero po złożeniu ślubowania można uznać, że wybrane przez Sejm osoby stały się sędziami Trybunału Konstytucyjnego – wyjaśniła.  

Jak zwróciła uwagę prof. Krystyna Pawłowicz „niezwłocznie potem, zgodnie z ustawą o statusie sędziów Trybunału osoby te powinny się zgłosić do prezesa TK celem objęcia swych nowych obowiązków”.

Prawnik poruszyła także temat organizacji sądów i trybunałów w Polsce. Warto wyjaśnić, iż zgodnie z konstytucją mamy w Polsce „dwie różne struktury ustrojowe pod nazwą sądy i trybunały” – dodała.

– Sądy tworzą: Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne z Naczelnym Sądem Administracyjnym na czele oraz sądy wojskowe. Instytucje o nazwie trybunał w Polsce mamy tylko dwie, tzn. Trybunał Stanu i Trybunał Konstytucyjny. (…) Sądy zajmują się wymiarem sprawiedliwości, tzn. rozstrzyganiem sporów prawnych, cywilnych, karnych, administracyjnych między konkretnymi osobami – wymieniła.

Prof. Krystyna Pawłowicz zwróciła uwagę, że „Trybunał Stanu i Trybunał Konstytucyjny, mają inne zakresy i przedmiot działania, choć bardzo często oba są ze sobą mylone”.

– Trybunał Stanu zajmuje się naruszeniami konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem, lub w zakresie swego urzędowania przez osoby piastujące najwyższe stanowiska w państwie. I konstytucja wskazuje prezydenta, premiera członków Rady Ministrów, prezesa Narodowego Banku Polskiego, prezesa NIK, członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, osoby, którym premier powierzył kierowanie ministerstwami i naczelnego dowódcę sił zbrojnych. W ograniczonym jedynie zakresie przed Trybunałem Stanu mogą odpowiadać też posłowie i senatorowie za naruszenie zakazów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej z osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego. Spraw żadnych innych osób Trybunał nie rozpatruje – wyjaśniła.

Prawnik zaznaczyła, że TK zajmuje się „badaniem zgodności polskich przepisów wydawanych przez Sejm, czyli ustaw oraz przez różne organy państwowe”.

– TK powołany jest więc do swoistej ochrony konstytucji i zapisanych w niej wartości. TK jest więc specyficznym sądem nad konstytucyjnością czy konstytucyjną poprawnością polskiego prawa i nie zajmuje się indywidualnymi przypadkami konkretnych naruszeń prawa przez obywateli – podsumowała.

Cały felieton prof. Krystyny Pawłowicz z cyklu „Myśląc Ojczyzna” można odsłuchać [tutaj]. 

radiomaryja.pl

 

drukuj