fot. Tomasz Strąg

[TYLKO U NAS] Ks. prof. J. Machniak: Wielki Post to czas prawdy

Wielki Post to czas prawdy, tak mówił o tym okresie Ojciec Święty Jan Paweł II. Zaiste Kościół wezwany jest do modlitwy, pokuty, postu i do wewnętrznego oraz zewnętrznego ogołocenia siebie. Kościół wzywa wszystkie swoje dzieci, aby odważnie stanęły przed Bogiem i przemieniały swoje serce – mówił ks. prof. Jan Machniak w felietonie z cyklu „Myśląc ojczyzna” w Radiu Maryja.

Ks. prof. Jan Machniak zwrócił uwagę na refleksyjny wymiar Wielkiego Postu.

Wielki Post to czas prawdy, tak mówił o tym czasie Ojciec Święty Jan Paweł II. Zaiste Kościół wezwany jest do modlitwy, pokuty, postu i do wewnętrznego oraz zewnętrznego ogołocenia siebie. Kościół wzywa wszystkie swoje dzieci, aby odważnie stanęły przed Bogiem i przemieniały swoje serce. Słowa „pamiętaj człowiecze, że prochem jesteś i w proch się obrócisz” Ojciec Święty rozumiał dosłownie. On też przyjmował posypanie głowy popiołem. On też klękał przed kapłanem, który rzucał proch na jego skronie – powiedział kapłan.

Wielki Post to czas szczególnego zadbania o naszą relację z Bogiem.

– Jest to czas, który każe rozmyślać nam o naszych relacjach z Bogiem w niebie. Czas, który przywraca ład w tę podstawową i fundamentalną relację. On jest ojcem, dawcą życia. Człowiek jest tym, który bierze, przyjmuje i otrzymuje. Człowiek jest też wezwany do tego, aby dawać i dzielić się miłością i życiem, dobrem, które jest fundamentem istnienia naszego świata – podkreślił ks. prof. Jan Machniak.

Św. Jan Paweł II przypominał, że Wielki Post to wezwanie do wewnętrznego, szczególnego odnowienia – dodał duchowny.

– Najpierw jednak ta wewnętrzna przemiana, odnowa musi dotknąć indywidualną osobę. Musi dotknąć człowieka w jego sumieniu, sercu, uczuciach i jego myśli. Jan Paweł II mówił o tym, że jest to obowiązek każdego człowieka, aby wejść głęboko w siebie i zobaczyć swoją sytuację, spojrzeć na to wszystko, co dziś człowieka stanowi: jego aspiracje, uczucia, myśli. Czasem ten rachunek sumienia jest smutny i przykry. Czasami zaś jest wyzwaniem do tego, aby dokonać przemiany. Ona jest możliwa tylko wtedy, gdy człowiek odniesie siebie do swojego Stwórcy – mówił kapłan.

Felieton ks. prof. Jana Machniaka z cyklu „Myśląc ojczyzna” można odsłuchać [tutaj].

 

RIRM

drukuj