prensaobrera.com

[TYLKO U NAS] Ks. bp M. Mendyk: Szkoła nie może wychowywać do wyboru „nic”. Dla uczniów, którzy nie chodzą na lekcje religii – powinny być organizowane zajęcia z etyki

My, strona kościelna, upominamy się, żeby dla tych uczniów, którzy nie chodzą, nie chcą czy nie mogą uczęszczać w lekcjach religii, żeby dla nich były organizowane zajęcia o charakterze etycznym – żeby wreszcie zrobić porządek z tą trzecią możliwością, jaką jest „nic”. Szkoła nie może wychowywać do wyboru „nic” – akcentował ks. bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, podczas „Aktualności dnia” w Radiu Maryja.  

W Legnicy we wtorek obradowała Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Podczas spotkania przypomniano, jak ważne jest katolickie wychowanie w rozwoju młodego człowieka. Doskonale rozumiał to też patron dzisiejszego dnia św. Jan Bosco – wychowawca młodzieży. Jan Paweł II mówił o nim: „Osiągnął swoją osobistą świętość poprzez działalność wychowawczą, przeżywaną z gorliwością i zapałem apostolskim, i że jednocześnie potrafił ukazać świętość jako konkretny cel swojej pedagogii. Właśnie owa wzajemna wymiana pomiędzy „wychowaniem” i „świętością” stanowi cechę wyróżniającą jego postać: ksiądz Bosko jest „świętym wychowawcą”.

W pierwszym punkcie po obradach komisja wychowania katolickiego, której przewodniczył ks. bp Marek Mendyk, wyraziła solidarność i poparcie względem ks. abp. Marka Jędraszewskiego.

– Za jego jednoznaczne i odważne wypowiedzi w wyrażaniu stanowiska Kościoła nt. ważnych kwestii związanych z wychowaniem, funkcjonowaniem rodziny. Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w pełni solidaryzuje się, popiera i z całego serca dziękuje ks. abp. za to odważne upominanie się o kształt rodziny i wychowanie młodego pokolenia – mówił ks. bp Marek Mendyk.

Gość Radia Maryja podkreślił, że troska rodziców o udział dziecka w zajęciach religii wynika z przyjętego na chrzcie obowiązku katolickiego wychowania dzieci.

– Troska rodziców, także rodziców chrzestnych, aby dziecko uczestniczyło w zajęciach z religii jest czymś niezwykle ważnym. Komisja wychowania przypomina rodzicom katolickim, że dzieci, młodzież, które uczęszczają do placówek oświatowych (…) zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w lekcjach religii. Komisja przypomina też, że rodzice dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia, mają obowiązek zapisać swoje dzieci na lekcje religii (…). Każdy człowiek wierzący ma prawo, ale też i święty obowiązek pogłębiać swoją wiarę, według niej prowadzić swoje życie. Temu służą lekcje religii organizowane w przedszkolach i w szkołach – powiedział przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

Rodzice mogą zapisać swoje dzieci na lekcje religii poprzez złożenie pisemnej deklaracji. Wystarczy jedna deklaracja w ciągu całej edukacji dziecka.

– Deklaracje, które składają rodzice – dotyczy to dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia – mają być składane przy dokonywaniu zapisu dzieci do szkoły czy przedszkola, zawsze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Coroczne zbieranie deklaracji jest niezgodne z przepisami prawa i niejednokrotnie sugeruje zmianę wcześniej podjętej decyzji. Zapis rozporządzenia, który przyznaje rodzicom możliwość zmiany decyzji nie może oznaczać corocznego sugerowania poprzez domaganie się składania takich deklaracji. Raz złożona deklaracja jest ważna – wyjaśnił ks. bp Marek Mendyk.

Organy samorządowe niejednokrotnie zwracają się do księży biskupów z prośbą o ograniczenie liczby lekcji religii, a jeżeli nie jest to możliwe, to żeby katecheci pracowali za darmo.

– To jest oczywiście niedopuszczalne. Przypominamy, że nauczanie religii odbywa się w wymiarze dwóch jednostek tygodniowo na każdym poziomie nauczania – wskazał.

Ponadto, często religia w szkołach odbywa się na pierwszych bądź ostatnich zajęciach w ciągu dnia.

– Komisja bardzo mocno przypomina o respektowaniu przez organ prowadzący, dyrekcje placówek oświatowych, regulacji prawnych dotyczących nauczania lekcji religii w szkole. Uczniowie mają prawo korzystać z katechezy szkolnej i te zajęcia powinny być tak organizowane, żeby rzeczywiście umożliwić uczniom udział w tych zajęciach. Umieszczanie ich na pierwszych bądź ostatnich godzinach jest niezgodne z prawem i często bywa też powodem rezygnacji z lekcji religii dla tych uczniów – zaznaczył przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

Gość „Aktualności dnia” zwrócił uwagę, iż w przypadku, gdy uczeń nie uczęszcza na zajęcia religii – szkoła powinna zapewnić mu lekcje etyki. Wielokrotnie mamy jednak do czynienia z sytuacją – religia albo nic.

– To jest trochę taki paradoks. Oczywiście są zajęcia z nauczania religii, ale my, strona kościelna, upominamy się, żeby dla tych uczniów, którzy nie chodzą, nie chcą czy nie mogą uczęszczać w lekcjach religii, żeby dla nich były organizowane zajęcia o charakterze etycznym – żeby wreszcie zrobić porządek z tą trzecią możliwością, jaką jest „nic”. Szkoła nie może wychowywać do wyboru „nic”.  Komisja bardzo mocno stoi na stanowisku, że każdy uczeń powinien uczestniczyć w zajęciach o charakterze etycznym, aksjologicznym. To władzom oświatowym powinno zależeć na tym, aby dzieci i młodzież poznawały zasady etyczne, które są fundamentem właściwego funkcjonowania wspólnoty narodowej, rodzinnej; żeby można było w oparciu o wartości, które ten człowiek wybierze, budować dom, któremu na imię „życie”. Władzom oświatowym powinno zależeć na tym, aby dawać fundament, w oparciu o który młodzi ludzie będą mogli wybierać w życiu – podkreślił ksiądz biskup.

Cała rozmowa z ks. bp. Markiem Mendykiem jest dostępna [tutaj].

radiomaryja.pl

drukuj