[TYLKO U NAS] Dr P. Przybylski: Prezydent Warszawy nie ma prawa do kształtowania edukacji uczniów

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski nie ma żadnego prawa, aby kształtować edukację uczniów przy pomocy deklaracji LGBT+. Takie prawo mają rodzice. Natomiast samorząd ma prawo realizować wolę rodziców – powiedział we wtorkowej audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja dr Przemysław Przybylski, socjolog.

Radny sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego w kontekście odpowiedzialności organu prowadzącego za szkołę zauważył, że „tam, gdzie zostali wybrani radni, których wartości aksjologiczne uwrażliwiają, szczególnie na element kształcenia młodzieży nie tylko w wymiarze intelektualnym, ale również osobowościowym, tam nie mamy problemu”.

– Natomiast najlepszym przykładem jest Warszawa, która przyjęła deklarację LGBT+. W jaki sposób powinniśmy się zachować? Każdy dokument, który zostaje przegłosowany przez radnych różnych szczebli, a potem w konsekwencji zostaje realizowany przez władzę wykonawczą (wójtów, starostów, marszałków, prezydentów), najpierw jest opiniowany podczas prac komisji. (…) To są komisje otwarte i my jako obywatele mamy możliwość uczestnictwa. Nie możemy zabierać tam głosu, bo to przywilej radnych, ale możemy widzieć, jak się zachowują radni, jakie dokumenty są opiniowane i to jest mocna forma nacisku, żeby w ten sposób kontrolę społeczną sprawować. (…) Przypomnę, że wychowanie do seksualności, chociaż powinno się mówić do miłości, dlatego że to jest ten potencjał, paradygmat, który pokazuje, w jakim kierunku ten człowiek powinien zmierzać, żeby nie dochodziło do błędu antropologicznego. Rodzice mają właśnie ten obowiązek i przywilej kształtowania dzieci i ich świadomości wychowywania w tej bardzo wrażliwej sferze, jaką jest płciowość, seksualność każdego z nas – powiedział gość „Aktualności dnia”.

Na antenie Radia Maryja poruszono również temat religii w szkołach, będącym – jak wskazał dr Przemysław Przybylski – „przedmiotem pełnoprawnym, który nie został wprowadzony, ale został przywrócony”.

– Przypomnijmy, że w latach 50-tych to właśnie komuniści wyrugowali, żeby mieć większość kontrolę nad świadomością, aksjologicznym wychowaniem dzieci. Była mocna indoktrynacja. (…) Wtedy uczestniczyliśmy w salkach katechetycznych, natomiast kiedy po transformacji ustrojowej w III RP został podpisany konkordat, jednym z elementów było przywrócenie stanu pierwotnego, który był wpisany w tożsamość i historię polskiej szkoły, czyli przywrócenie katechizacji. Jest to przedmiot nadobowiązkowy, ale w momencie, kiedy rodzice wyrażą zgodę pisemną, to jest to przedmiot obowiązkowy. W związku z tym ma takie same prawa, jak biologia, matematyka czy fizyka i umieszcza się go w siatce godzin, niezależnie od tego, jaka to będzie godzina. (…) Siatka godzin ustanowiona przez ministra edukacji narodowej mówi jasno, że powinny być dwie godziny w tygodniu religii, niezależnie od oddziału, czyli od szkoły podstawowej poprzez liceum – zauważył radny sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego.

– Ponieważ jest to równorzędny przedmiot, to w dobrze prosperujących jednostkach samorządu terytorialnego nadzorującym szkołę w arkuszu organizacyjnym sprawdza się, czy nie jest to pierwsza i ostatnia godzina, gdyż w ten sposób ten przedmiot jest dyskryminowany – dodał.

W kontekście deklaracji przyjętej przez Rafała Trzaskowskiego padło także pytanie, jakie prawo ma prezydent Warszawy, żeby w zamierzony przez niego sposób kształtować edukację uczniów?

– Nie ma żadnego prawa. Powtórzmy z całą odpowiedzialnością – takie prawo mają rodzice. Natomiast samorząd ma prawo realizować wolę rodziców, szczególnie w tak bardzo wysublimowanej płaszczyźnie, jaką jest seksualność człowieka. Jeżeli byśmy prześledzili, co proponuje LGBT+, to proszę zauważyć, że jest to instrumentalne traktowanie godności człowieka, ciała ludzkiego od samego początku. Treści, które się tam proponuje, są deprawacyjne. Nie wychowuje się do emocji, uczuć, poszanowania drugiego człowieka, ale do nihilizmu i hedonizmu – zaznaczył gość „Aktualności dnia”.

Cała rozmowa z dr. Przemysławem Przybylskim dostępna jest [tutaj]

RIRM

drukuj