TK wyda orzeczenie ws. przepisów Kodeksu postępowania karnego

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów Kodeksu postępowania karnego. Chodzi o przepisy dotyczące udziału podejrzanego lub jego obrońcy w posiedzeniach sądu, który rozpatruje złożone zażalenie.

Wniosek w tej sprawie do Trybunału złożyła jeszcze poprzednia Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz. Według niej, odpowiednie przepisy z art. 464 w połączeniu z art. 96 mogą naruszać prawo od obrony oraz zasadę równości.

Poseł Bartosz Kownacki z sejmowej komisji sprawiedliwości spodziewa się, że Trybunał podzieli wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich.

– Prawo do obrony jest jednym z fundamentalnych praw i standardy europejskie wymuszają jednak zagwarantowanie możliwości uczestniczenia na wszelkich etapach postępowania osoby podejrzanej czy później oskarżonej – jeżeli taką wolę przejawia. Trzeba mieć też świadomość tego, że pewne przepisy są kształtowane w ten sposób ze względu na sprawność procesu. Patrząc na te dwa dobra, czyli sprawność, szybkość procesu i prawo osoby podejrzanej do obrony, to rzeczywiście to prawo do obrony wygrywa. W mojej ocenie skarga – sama w sobie – była zasadna i zasadnie złożona przez Rzecznika Praw Obywatelskich – mówi poseł Bartosz Kownacki.

Do wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich przychyliły się również Prokuratura Generalna i Sejm, które w swoich stanowiskach wniosły o uznanie przepisów za niekonstytucyjne. Wniosek prof. Ireny Lipowicz trafił do Trybunału jeszcze przed wejściem w życie dużej nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, która wprowadziła tzw. kontradyktoryjny model postępowania karnego.

RIRM

drukuj