fot. PAP/Radek Pietruszka

Senatorowie za utworzeniem Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej

Senat opowiedział się w piątek za utworzeniem polskiej grupy, która wejdzie w skład Unii Międzyparlamentarnej – organizacji zacieśniającej współpracę między parlamentami z całego świata. Uchwała o utworzeniu polskiej grupy jest podejmowana przez obie izby parlamentu na początku każdej kadencji.

Za przyjęciem uchwały głosowało 87 senatorów, nikt nie był przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Pod projektem uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej podpisali się wszyscy członkowie prezydium Senatu. Zgodnie z uchwałą w skład nowo utworzonej grupy wchodzą wszyscy senatorowie IX kadencji.

„Popierając cele Unii Międzyparlamentarnej, organizacji międzynarodowej skupiającej przedstawicieli suwerennych państw i działającej od 1889 r. jako forum międzyparlamentarne na rzecz pokoju, demokracji i współpracy między narodami oraz umacniania instytucji przedstawicielskich, Senat RP wyraża wolę utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej i jej udziału w pracach Unii Międzyparlamentarnej” – głosi przyjęta uchwała.

Jak mówił pierwszego dnia posiedzenia Senatu w środę senator Adam Bielan (PiS) uchwała o utworzeniu Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej jest podejmowana przez obie izby parlamentu na początku każdej kadencji.

Dodał, że Unia Międzyparlamentarna została utworzona w 1889 r. roku z inicjatywy parlamentarzystów Anglii i Francji; celem pierwszego spotkania było uregulowanie arbitrażu międzynarodowego. Obecną nazwę przyjęto w 1894 r. Teraz Unia skupia 166 parlamentów mających status członkowski oraz 10 parlamentów stowarzyszonych.

„Unia organizuje i ułatwia nawiązywanie kontaktów między członkami parlamentów, jednoczy ich na rzecz umacniania i rozwijania instytucji demokratycznych i parlamentarnych oraz na rzecz utrzymania pokoju i współpracy między narodami” – mówił Adam Bielan.

Dodał, że bardzo ważną sferą funkcjonowania Unii jest wspomaganie i rozwijanie dwustronnych kontaktów między parlamentami, m.in. poprzez powoływanie bilateralnych grup parlamentarnych. Najważniejszym organem statutowym Unii jest zgromadzenie, które zbiera się dwa razy w roku – wiosną i jesienią. Każda sesja wiosenna odbywa się w innym państwie, sesja jesienna odbywa się w Genewie. Unia jest finansowana przede wszystkim przez co roczne składki członkowskie.

Polska przystąpiła do Unii Międzyparlamentarnej w 1922 r., reaktywowała swój udział w 1947 r., zaś pełne członkowstwo uzyskała ponownie w 1948 r. W skład Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej, reaktywowanej na początku każdej kadencji, wchodzą wszyscy senatorowie i posłowie – mówił Bielan.

PAP/RIRM

drukuj