fot. twitter.com

Sejmowe komisje rozpatrują rządowy projekt o powołaniu Funduszu Dróg Samorządowych

Połączone sejmowe Komisje Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego rozpatrują dziś rządowy projekt o powołaniu Funduszu Dróg Samorządowych. W ubiegłym tygodniu w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie, a posłowie zdecydowali o skierowaniu projektu do dalszych prac w komisjach.

Według zapowiedzi premiera, Fundusz Dróg Samorządowych ma być największym funduszem remontu dróg lokalnych, powiatowych i gminnych w ciągu ostatnich 30 lat. Wypłata środków z Funduszu ruszy w przyszłym roku. Budżet Funduszu w latach 2019-2028 może sięgnąć 36 mld zł.

Fundusz ma zostać utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego i działać na zasadach zbliżonych do istniejącego Krajowego Funduszu Drogowego. Głównymi źródłami finansowania mają być m.in. wpłaty pochodzące z budżetu państwa. Środki będą przydzielane samorządom na podstawie konkursów.

– Zakładamy, że będzie to około 6 mld zł do wykorzystania corocznie i mamy nadzieję, że dzisiaj komisja przychyli się do projektu rządowego – powiedział szef sejmowej Komisji Infrastruktury, poseł PiS Bogdan Rzońca.

– Fundusz Dróg Samorządowych jest bardzo oczekiwany przez mieszkańców gmin i powiatów. Mamy nadzieję, że ten montaż finansowy, który został przygotowany w tym Funduszu – środki będą pochodziły z wielu źródeł: z budżetu państwa, z rezerwy Ministerstwa Infrastruktury, z Lasów Państwowych – pozwoli sfinansować ogromne potrzeby w zakresie dróg lokalnych, chodników, a także mostów – podkreślił Bogdan Rzońca.

Według wstępnego harmonogramu II czytanie projektu ma odbyć się na kolejnym posiedzeniu Sejmu 23 października.

Fundusz Dróg Samorządowych ma być stałym mechanizmem finansowego wsparcia zadań realizowanych na drogach lokalnych.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj