Sejm zajmie się m.in. nowelizacją Kodeksu wykroczeń

Na sali plenarnej Sejmu rozpoczęło się pierwsze po przerwie wakacyjnej posiedzenie Izby. Jednym z tematów 68. posiedzenia będzie nowelizacja Kodeksu wykroczeń.

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości ma na celu m.in. zaostrzenie kar za drobne kradzieże, przywłaszczenia, paserstwo oraz niszczenie cudzych rzeczy.

Zgodnie z projektem, przestępstwem ma być kradzież rzeczy powyżej 400 zł, a nie – jak obecnie – rzeczy o wartości jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kradzież ponad tę kwotę nie będzie już wykroczeniem, ale przestępstwem zagrożonym karą do 5 lat więzienia.

Projekt zakłada utworzenie elektronicznego rejestru sprawców wykroczeń przeciwko mieniu, który ma być prowadzony przez Komendanta Głównego Policji.

Ma on służyć policji, prokuraturze i sądom do tego, aby np. zawodowi złodzieje, popełniający drobne kradzieże w różnych miastach, nie odpowiadali za pojedyncze wykroczenia, lecz zsumowane, czyli za przestępstwo – mówi poseł Waldemar Buda z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

– Rudolph Giuliani, słynny burmistrz Nowego Jorku, przećwiczył na żywym organizmie – na Nowym Jorku – tzw. zasadę „zero tolerancji”. To znaczy, bycia konsekwentnym w ściganiu nawet najdrobniejszych przestępstw i egzekwowaniu prawa. Tą samą drogą powinniśmy pójść, ponieważ ta droga się sprawdziła. Tam drobna przestępczość, za dwóch kadencji Rudolpha Giulianiego, spadła o połowę. Zatem jest to droga, którą powinniśmy podążać. I w tym duchu przygotowany jest projekt nowelizacji Kodeksu wykroczeń. Dotychczasowy przepis, który wskazywał na jedną czwartą minimalnego wynagrodzenia – tę granicę między wykroczeniem a przestępstwem – powodował sporo trudności przy wyliczaniu i aktualizowaniu tej kwoty corocznie, w związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia – podkreśla Waldemar Buda.

Propozycja resortu sprawiedliwości zakłada również zaostrzenie kary za niedopilnowanie niebezpiecznych zwierząt. Jeśli właściciel np. groźnego psa trzyma go na nieogrodzonej posesji lub puszcza wolno podczas spacerów, co zagraża zdrowiu lub życiu innych ludzi, może zostać ukarany grzywną do 5 tys. zł, a nawet ograniczeniem wolności.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj