S. Żaryn: Nie było żadnych incydentów terrorystycznych podczas COP24 w Katowicach

Podczas szczytu klimatycznego w Katowicach nie odnotowano incydentów o charakterze terrorystycznym – powiedział w czwartek PAP rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn proszony o podsumowanie całej akcji zabezpieczenia COP24.

24. Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu odbyła się od 3 do 15 grudnia. Wiele zadań z jej zabezpieczeniem Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – wraz z innymi służbami – podejmowała już w 2017 roku – wyjaśnił Stanisław Żaryn.

„Pierwsze czynności służbowe ABW podejmowała już w 2017 roku, a od września ubiegłego roku Agencja prowadziła stałą bieżącą współpracę z polskimi uczestnikami systemu antyterrorystycznego, zagranicznymi służbami partnerskimi oraz bezpośrednimi organizatorami COP24” – powiedział rzecznik.

W trakcie tych działań systematycznie i na bieżąco weryfikowano wszelkie sygnały o możliwych zagrożeniach, a opracowywane przez ABW wytyczne trafiały do resortów, podmiotów państwowych oraz firm odpowiedzialnych za organizację światowego Szczytu ONZ.

Stanisław Żaryn podał, że w ramach swoich kompetencji Agencja dokonała sprawdzenia osób współdziałających przy organizacji Sesji w Katowicach.

W ramach akcji zabezpieczającej ABW przekazała policji dane 520 osób podejrzewanych o związki z ekstremizmem lub terroryzmem, które – jak zakładano – mogły zakłócić przebieg katowickiej sesji – wyliczył.

Dodatkowo przesłano Straży Granicznej wykaz 417 obcokrajowców zaangażowanych w przeszłości w radykalne działania i potencjalnie podejrzewanych, że będą chcieli przyjechać do Polski w związku ze szczytem klimatycznym ONZ.

„Osoby te zostały zastrzeżone w Ewidencji Zleceń Straży Granicznej. Jednocześnie zestawienie osób, które podczas COP24 mogły stanowić zagrożenie o charakterze ekstremistycznym, przekazano Służbie Ochrony Państwa” – powiedział PAP rzecznik.

W wyniku tych działań do kraju nie wpuszczono 11 cudzoziemców – poinformował.

W ramach innych zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ABW stale monitorowała bezpieczeństwo infrastruktury energetycznej. Rozpoznawała też potencjalne zagrożenia dla sieci teleinformatycznych Konferencji COP24 w cyberprzestrzeni. W ramach swoich obowiązków ABW rekomendowała m.in. zmiany w oprogramowaniu stworzonym na potrzeby obsługi katowickiego spotkania – ujawnił Stanisław Żaryn.

W ramach formalnych obowiązków wynikających z tzw. ustawy antyterrorystycznej, która obowiązuje w Polsce od 2016 r., szef ABW złożył wniosek o wprowadzenie pierwszego stopnia alarmowego.

Premier wprowadził stopień ALFA od 26 listopada do 15 grudnia na terenie województwa śląskiego oraz miasta Krakowa, gdzie mieszkało wiele oficjalnych delegacji zagranicznych i część spośród ponad 20 tys. uczestników i organizatorów Szczytu.

Sesje COP odbywają się co roku – zwykle w grudniu. Kolejna 25 sesja zaplanowana jest w Chile.

Tzw. ustawę antyterrorystyczną wprowadzono przed szczytem NATO w Warszawie i Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie, które odbyły się w 2016 roku.

PAP/RIRM

drukuj