fot. twitter.com/StKarczewski

S. Karczewski wziął udział w spotkaniu Stowarzyszenia Senatów Europy w Bukareszcie

Tylko wspólne i solidarne działanie w duchu lojalności może ocalić europejski projekt, a Senaty stoją na straży europejskich wartości – ocenili uczestnicy spotkania Stowarzyszenia Senatów Europy, które odbyło się w piątek w Bukareszcie. W spotkaniu wziął udział marszałek Stanisław Karczewski.

Tegoroczne spotkanie poświęcone było aktualnym wzywaniom dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Europie i roli Senatów w poszukiwaniu odpowiedzi na te wyzwania. Przyszłoroczne spotkanie, jak informuje w komunikacie Biuro Prasowe Senatu, odbędzie się w Paryżu, a kolejne – w 2021 r. w Polsce.

Przewodniczący europejskich senatów mówili, że tylko wspólne i solidarne działanie w duchu lojalności może ocalić europejski projekt. Wskazywali, że to właśnie Senaty stoją na straży europejskich wartości. Mówili, że dotychczasowa polityka spójności społecznej i gospodarczej zachęcała do innowacyjności i była źródłem wielu sukcesów Unii. Szefowie drugich izb wyrażali zaniepokojenie zapowiedzią zmniejszenia środków w nowej perspektywie unijnej na politykę spójności” – podkreślono w komunikacie.

Jak zaznaczono, w senackiej debacie był też obecny problem imigracji i zagrożenia terroryzmem, a rozmowy dotyczyły konieczności jeszcze lepszej ochrony granic zewnętrznych UE i budowaniu takiej pozycji Europy, która obroni swoich obywateli przed kryzysem.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski w czasie spotkania zauważył, że Europa traci wiarę w wartości, które są źródłem jej sukcesu. Podkreślił, że tożsamość i spójność kulturowa Europy rozmywa się oraz że zagrożona jest europejska klasa średnia będąca ostoją tej tożsamości. Zdaniem marszałka zagrożenia strukturalne dla spójności kulturowej, społecznej i rozwojowej Europy wynikają z postępu technologicznego, ze starzenia się demograficznego Europy i utrzymywania się podziału rozwojowego Europy.

W ocenie marszałka te wyzwania „nie powinny przytłaczać, tylko inspirować do poszukiwania odważnych rozwiązań”.

W kontekście kryzysu demograficznego Europy potrzebne będzie ponowne przemyślenie polityki rodzinnej i imigracyjnej. Bez silnej rodziny, przywiązanej do tradycyjnych wartości nie będzie Europy, jaką znamy” – zaznaczył.

„Postęp technologiczny może też przyczynić się do osłabienia popytu na imigrację. Należy odrzucić rzekomą ekonomiczną oczywistość, że imigranci są potrzebni Europie, gdyż zapełniają miejsca pracy niechciane przez Europejczyków. Ta logika sprawdza się tylko przy założeniu, że te miejsca pracy muszą być nisko wynagradzane. Tymczasem wcale nie muszą” – cytuje Stanisława Karczewskiego Biuro Prasowe Senatu.

Marszałek Senatu ocenił, że jest to logika, która nie uwzględnia kosztów integracji osób wykonujących takie nisko płatne prace i ich licznych rodzin. Stanisław Karczewski zaznacyzł, że potrzebna jest wiarygodna polityka ochrony europejskich granic przed napływem masowej imigracji, hojna pomoc humanitarna dla osób zagrożonych w miejscach ich pobytu, oraz otwarcie na „tych imigrantów, którzy mogą się w Europie zintegrować”. Jak dodał, spójności europejskich społeczeństw i europejskiej integracji nie służą próby narzucania obowiązkowych kwot migracyjnych.

To nie są rozwiązania. To jest chodzenie na skróty” – podkreślił marszałek Senatu.

Przekonywał, że zagrożeniem dla europejskiej spójności jest utrzymująca się luka rozwojowa.

W komunikacie zaznaczono, że konferencja była okazją do spotkań bilateralnych przewodniczących Senatów, w ramach których Stanisław Karczewski rozmawiał z przewodniczącymi Senatów: Belgii, Francji i Irlandii.

Stowarzyszenie Senatów Europy powstało w Paryżu 8 listopada 2000 r. Inicjatorem powołania Stowarzyszenia był przewodniczący Senatu Francji Christian Poncelet. Stowarzyszenie Senatów Europy zrzesza drugie izby parlamentów 15 państw europejskich. Spotkania na szczeblu przewodniczących izb odbywają się przynajmniej raz w roku, miejsce spotkania ustalane jest każdorazowo przez uczestników spotkania. Celem Stowarzyszenia jest rozwój i umacnianie wzajemnych stosunków między państwami członkowskimi, promowanie idei dwuizbowości w ramach demokracji parlamentarnej, a także wzmacnianie tożsamości oraz świadomości europejskiej. Członkami stowarzyszenia są drugie izby: Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Czech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, Rosji, Słowenii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Włoch. Na tym spotkaniu do stowarzyszenia dołączyła Irlandia. Obserwatorem jest Luksemburg.

PAP/RIRM

drukuj