fot. R. Sobkowicz/Nasz Dziennik

Rząd zajmie się projektem nowego Prawa zamówień publicznych

Rząd na rozpoczynającym się posiedzeniu zajmie się projektem nowego Prawa zamówień publicznych. Jego autorem jest Urząd Zamówień Publicznych.

Projekt ma na celu ułatwić dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do przetargów.

W dokumencie znalazły się także rozwiązania, które mają chronić rynek pracy -m.in. ułatwienie wykluczenia wykonawców nieprzestrzegających prawa pracy czy zabezpieczenia społecznego.

Poseł Stanisław Szwed podkreśla, że zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych są konieczne. Należy ułatwić procedury i wyeliminować nieuczciwe firmy.

– Jeżeli takie rozwiązania znajdą się w tym projekcie, to jest to krok w dobrym kierunku. Również zastosowanie tzw. klauzul społecznych, czyli stosowania tych wszystkich zasad, które dotyczą spraw zawierania umowy o pracę czy przestrzegania prawa pracowniczego powinny być uwzględniane – to jest ta zasada. Druga zasada, która powinna być definitywnie zmieniona w ustawie o zamówieniach publicznych to kwestia związana z wyborem ceny. Nie może być tak, jak jest dzisiaj, że musi być zawsze wybierana zawsze oferta z najniższą ceną, co powoduje, że wybiera się najczęściej firmy, które specjalnie zaniżają cenę, żeby zdobyć kontrakt, a później albo się z tego wycofują, albo są aneksy – zwraca uwagę poseł Stanisław Szwed.

Ministrowie na dzisiejszym posiedzeniu zajmą się również projektem ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi.

RIRM

drukuj