fot. gis.gov.pl

Rząd we wtorek m.in. o projekcie noweli ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powoływanie organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej przez Główny Inspektorat Sanitarny przez wojewódzki inspektorat sanitarny zakłada projekt nowelizacji ustawy o PIS, którym we wtorek zajmie się rząd. Ministrowie omówią także projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie programu „GovTech Polska”.

Projekt przywraca pionowe podporządkowanie organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, co – zdaniem projektodawców – ma doprowadzić do skuteczniejszego nadzoru nad służbami sanitarno-epidemiologicznymi.

Zgodnie z projektem organy PIS powoływać będzie ponownie Główny Inspektorat Sanitarny oraz państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.

Projekt noweli zakłada również uregulowanie kwestii wydawania zgód na dodatkowe zatrudnienie dla państwowych inspektorów sanitarnych oraz logotypu PIS i odznaki identyfikacyjnej, jaką będą zobowiązani posiadać pracownicy PIS dokonujący czynności kontrolnych.

Rząd zajmie się także projektem uchwały w sprawie programu „GovTech Polska”, który zakłada stworzenie pakietu działań dla sektora publicznego pozwalającego efektywniej wdrażać „innowacje zaczerpnięte pomysłami wpływającymi od obywateli oraz zainspirowanych obserwacjami”

W projekcie wyróżniono trzy obszary działań programu: opracowywanie innowacyjnych modeli pozyskiwanych od obywateli, dofinansowywanie lub finansowanie innowacyjnych projektów usprawniających działanie sektora publicznego oraz podnoszenie kompetencji sektora publicznego w zakresie innowacyjności.

Środkami przeznaczonymi na prowadzenie programu będzie dysponował istniejący przy premierze zespół ds. programu „GovTech Polska”. Zespół ma realizować projekty zatwierdzane każdorazowo przez premiera lub rząd.

Ministrowie wysłuchają również informacji ministra finansów, inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego na temat podejmowanych i planowanych działań w związku z wyborem Katowic jako miasta – gospodarza Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku.

 

PAP

drukuj