Radni Zakopanego nie zajmą się tzw. uchwałami antyprzemocowymi

Radni Zakopanego na razie nie zajmą się tzw. uchwałami antyprzemocowymi. W najbliższym czasie nie jest planowana sesja Rady Miasta – napisał dzisiaj „Nasz Dziennik”.

Zakopane to jedyna gmina, która nie wprowadziła rozwiązań zawartych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Tamtejsi radni już 10 razy odrzucali projekty uchwał antyprzemocowych. Argumentowali to tym, że przepisy ustawy są sprzeczne z konstytucją.

O zajęcie stanowiska w tej sprawie zwrócił się do Rady Miasta wojewoda małopolski Piotr Ćwik. W odpowiedzi na to Komisja Rodziny i Spraw Społecznych w Zakopanem podtrzymała dotychczasową opinię całej rady.

Przepisy ustawy są niezgodne z konstytucją oraz niebezpieczne dla rodziny – mówi radny Józef Figiel, przewodniczący Komisji Rodziny w Zakopanem.

– Kiedy w 2010 roku wszedł obowiązek, że gminy muszą wprowadzić gminne programy i powołać zespoły na kanwie tej ustawy, myśmy się tej ustawie dobrze przyjrzeli. Dostrzegliśmy tam wiele zapisów niezgodnych z konstytucją, jak również niebezpiecznych dla rodziny. Dziesięciokrotnie pochylaliśmy się nad projektami uchwał. Głosowaliśmy zgodnie z sumieniem, a zmusza się nas, żebyśmy zagłosowali na tak. Jeśli rząd chce wprowadzić taką ustawę, to niech zrobi to własnymi rękoma. Samorząd głosuje nad sprawami lokalnymi – wskazuje Józef Figiel.

Radny Józef Figiel zaznaczył, że pomimo braku uchwały antyprzemocowej miasto Zakopane pomaga ofiarom przemocy. Takie wsparcie otrzymują nawet osoby z innych gmin. Chodzi między innymi o pomoc mieszkaniową.

RIRM

drukuj