fot. PAP/ Leszek Szymański

Rada Ministrów zajmie się nowelą ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Rada Ministrów zajmie się dzisiaj między innymi nowelą ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zmiany mają wzmocnić rolę Komisji Nadzoru Finansowego.

Projekt zakłada wprowadzenie możliwości natychmiastowej interwencji organów nadzorczych państwa. Chodzi między innymi o zapobieganie lub pilne usunięcie naruszania interesów ubezpieczających i ubezpieczonych.

Regulacje precyzują również, że przepisy dotyczące terminów na wypłatę odszkodowania i odpowiedzialność za zwłokę dotyczą też zagranicznych firm.

Dr Artur Bartoszewicz, ekonomista, ocenia, że dzięki zmianom cały system będzie znacznie bezpieczniejszy.

– Jeżeli mówimy o rozwiązaniach, które powodują, że mamy określone zasady związane z obsługą osób ubezpieczonych, szczególnie wobec podmiotów, które są podmiotami zagranicznymi, a tym samym ich kontrola przez organy krajowe jest w tym zakresie ograniczona, to tego typu rozwiązania zwiększają bezpieczeństwo, poprawiają funkcjonowanie samego rynku. Oczywiście będzie się to wiązało z obowiązkami nałożonymi na firmy ubezpieczające, ale wszelkiego rodzaju nieprawidłowości mogą dzięki temu zostać ograniczone. Może nie wyeliminowane, bo niestety przestępstwa gospodarcze zawsze wykraczają poza rozwiązania prawne – wskazuje dr Artur Bartoszewicz.

Regulacje dopełnią też wdrożenie unijnej dyrektywy w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Kancelaria premiera podkreśla, że dzięki nim obywatele korzystający z usług zagranicznych zakładów zyskają dodatkową ochronę swoich interesów.

RIRM

drukuj