fot. PAP/Marek Zakrzewski

Poznań. Inscenizacja przyjazdu Ignacego Jana Paderewskiego

Tradycyjna inscenizacja przyjazdu do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego rozpoczęła w poniedziałek obchody 98. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. W 1918 r., dzień po przyjeździe Paderewskiego, rozpoczęły się walki zwycięskiego powstania.

Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu i było największym zrywem niepodległościowym na terenie zaborów, zwieńczonym zwycięstwem. Dzięki niemu mieszkańcy Wielkopolski odzyskali wolność, a ziemie stanowiące kolebkę państwowości wróciły do Polski.

Inscenizacja przyjazdu męża stanu i muzyka zgromadziła na poznańskim dworcu kolejowym tłumy poznaniaków. Oczekujący na wjazd na dworzec zabytkowego składu wznosili okrzyki: Niech żyje Ignacy Jan Paderewski!, Niech żyje wolna Wielkopolska!, Niech żyje wolny Poznań!

Po przywitaniu Paderewskiego, zebrani zaśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Mistrz przemówił do tłumu, wzywając do walk o niepodległą Wielkopolskę i Polskę.

„Pozdrawiam was serdecznie w imieniu Polaków z całego świata, w imieniu Polaków z Ameryki i Europy. W imieniu wszystkich Polaków, którzy walczą o nową Polskę. Pozdrawiam was gorąco i serdecznie, Wielkopolan, coście w pracy organicznej i gospodarczej byli nieporównani. Po wielu latach niewoli, powstaje wreszcie Polska; w Warszawie już jest nowy rząd, działa Piłsudski, tworzą się nowe zręby ojczyzny. Niech żyje nowa, wolna Rzeczpospolita Polska!” – usłyszeli zebrani.

Przyjazd Paderewskiego, w którego wcielił się, tak jak w poprzednich latach, Edmund Dudziński, zakończył koncert pieśni patriotycznych i kolęd w wykonaniu Poznańskiego Chóru Nauczycielskiego im. Ignacego Paderewskiego, organizatora inscenizacji. Szef chóru Ryszard Łuczak podziękował poznaniakom za tłumne przybycie. Przypomniał, że inscenizacja przyjazdu Paderewskiego została zorganizowana już po raz 28.

 „Po raz kolejny daliście dowód, że dla was to nie są czcze słowa, że jesteśmy dumni z tego wielkopolskiego powstania. To była wspaniała organizacja, wspaniały plan, że to się wszystko tak cudownie udało w 1918 roku” – powiedział.

We wtorek w regionie po raz pierwszy odbędą się dwie osobne uroczystości z okazji rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. W Poznaniu, jak co roku, główne obchody organizuje samorząd regionu. Wojewoda wielkopolski uczci 98. rocznicę wybuchu powstania w Lesznie.

Osobne uroczystości przygotowywane przez wojewodę Zbigniewa Hoffmanna to reakcja na decyzję marszałka Marka Woźniaka o rezygnacji z wojskowej asysty. Według Woźniaka, obecność wojska na obchodach musiałaby się wiązać z odczytaniem podczas apelu pamięci nazwisk ofiar katastrofy smoleńskiej.

Centralne uroczystości w ramach obchodów zorganizowanych przez wielkopolski samorząd odbędą się przy pomniku Powstańców Wielkopolskich. Odprawiona zostanie też Msza św. w intencji powstańców. Po południu na pl. Wolności stanie obóz powstańczy z licznymi atrakcjami dla dzieci i dorosłych. 28 grudnia obchody przeniosą się do Warszawy. Zaplanowano m.in. uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Na powstańczych mogiłach na Powązkach zostaną zapalone znicze.

Obchody w Lesznie rozpocznie Msza święta za ojczyznę; oficjalne uroczystości odbędą się na miejskim rynku. Zaplanowano m.in. koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych, defiladę oraz pokaz historyczny i prezentację sprzętu wojskowego. Leszno w granicach odrodzonego państwa polskiego znalazło się 17 stycznia 1920 r., na mocy postanowień traktatu wersalskiego.

PAP/RIRM

 


GALERIA: Inscenizacja przyjazdu Ignacego Jana Paderewskiego na dworzec kolejowy w Poznaniu fot. PAP/Marek Zakrzewski

drukuj