Powstanie nowa służba odpowiedzialna za działalność kontrterrorystyczną w Polsce

Będzie nowa służba odpowiedzialna za prowadzenie działalności kontrterrorystycznej w Polsce. Jej powstanie zakłada nowela ustawy o Policji, którą wkrótce ma się zająć rząd. Celem zmian ma być zapewnienie skutecznych mechanizmów działania jednostek Policji dotyczących działań przeciwko terroryzmowi. 

W uzasadnieniu wskazano, że potrzeba wyodrębnienia nowej służby wynika z faktu, że działania kontrterrorystyczne mają inny charakter niż te realizowane przez służbę kryminalną, śledczą i prewencyjną.

Biuro Operacji Antyterrorystycznych będzie więc miało kompetencję w zakresie koordynowania, przygotowania i realizacji działań Policji w tym zakresie.

Terroryzm jest jednym z największych współczesnych zagrożeń. Polepszenie działań w zakresie jego zapobiegania to odpowiedź na to wyzwanie – mówi  dr Łukasz Kister, ekspert ds. bezpieczeństwa.

– To jest reakcja także na słabości państwa Europy Zachodniej, które nie radzą sobie z atakami terrorystycznymi, które nie radzą sobie z właściwym reagowaniem na zamachy właśnie dlatego, że brakuje tego jednego punktu koordynacji, tego jednego miejsca, gdzie podejmowane są wszystkie decyzje, od decyzji szkoleniowych, ćwiczebnych, koordynacji samych operacji i podejmowania tych decyzji, ale też później właściwego wykorzystania wiedzy, która będzie pochodziła z realizacji różnych zadań kontrterrorystycznych – wskazuje dr Łukasz Kister.

Obecnie działania przeciwko terroryzmowi realizowane są przez niezależne względem siebie jednostki antyterrorystyczne: Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji oraz samodzielne specjalne pododdziały Policji. W całym kraju jest ich siedemnaście.

RIRM

 

drukuj