fot. Nasz Dziennik

Post za Europę

Jedną z osób, które będą pościć w intencji, aby Europa powróciła do korzeni chrześcijańskich, a Polacy dobrze wybrali, mocą Ducha Świętego, posłów do Parlamentu Europejskiego, jest Wiesław Cieszyński z Liturgicznej Służby Ołtarza przy sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu i równocześnie członek Bractwa św. Jana Pawła II.

Post ofiaruję za to, aby w Parlamencie Europejskim znaleźli się odpowiedni ludzie, katolicy, dla których wiara ma znaczenie zasadnicze w podejmowanych decyzjach. Gdy tylko dowiedziałem się o tej duchowej akcji, od razu zgłosiłem swój udział. Uważam, że każdy, kto ma możliwości, powinien podjąć taką decyzję. Post jest szczególną formą wzmocnienia naszego błagania Pana Boga o łaskę, o którą się modlimy – podkreśla pan Cieszyński.

28 kwietnia, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, podczas Mszy św. celebrowanej o godz. 12.00, osobom, które podejmą post, zostaną wręczone symbolicznie chleb i woda. Otrzymają je na znak przyjęcia duchowego wyzwania, jakim jest post, podejmowany w szczególnie ważnych intencjach.

W czasie tej Mszy św. będziemy się też modlić w intencji Europy, błagać o Miłosierdzie Boże, którego bezwzględnie potrzebuje za popełniane grzechy – zaznacza o. Andrzej Laskosz CSsR, kustosz toruńskiego sanktuarium.

Poza tym od 23 kwietnia do 25 maja wieczorne Msze św. o godz. 18.00 celebrowane będą w sanktuarium w intencji wszystkich poszczących.

Papieski testament

Nieprzypadkowo dzieło postu i modlitwy o powrót Europy do chrześcijańskich korzeni podjęte zostaje właśnie przy sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.

Ojciec Święty Jan Paweł II, nasz wielki patron, pragnął, aby Europa zachowała swoją chrześcijańską tożsamość. Widząc, jak bardzo odchodzi ona od wartości chrześcijańskich, jak podcina swoje korzenie, z których wyrosła europejska cywilizacja, kultura, nie możemy pozostać obojętni. Musimy możliwymi sobie sposobami błagać Pana Boga o nawrócenie Europy, w której żyjemy. Dlatego podejmujemy post o chlebie i wodzie w intencji, aby o jej przyszłości decydowali ludzie wierni Ewangelii i Krzyżowi. Chcemy polecać Panu Bogu także wybór Polaków do europarlamentu, którzy będą bronić chrześcijańskiej tożsamości Polski i suwerenności – podkreśla o. Laskosz CSsR.

Papież apelował do Polaków, do całej Europy, abyśmy nie podcinali tych korzeni, z których wyrastamy.

Dziś Europa w świetle prawa zabija poczęte dzieci, zgadza się na eutanazję osób chorych i starszych, lekceważy sakramentalne małżeństwo, zrównuje do jego praw związki osób tej samej płci. W Europie panoszą się zwolennicy ideologii gender. Działania ruchów LGBT bez żadnych oporów dążą do deprawacji dzieci i młodzieży. Katolicy muszą zatrzymać samozagładę Europy, a nie uczynimy tego bez Chrystusa. Post wzmacnia nasze błagania o to, aby Europa nie wyrzekła się swojej tożsamości, którą jest krzyż – zaznacza o. Andrzej Laskosz CSsR.

Siła postu

Z Pisma Świętego wiemy, że przed dokonaniem dzieła zbawczego pościł Jezus. Apostołowie poprzez post powierzali Panu Bogu sprawy znaczących dla Kościoła wyborów. Na rolę postu w walce duchowej wskazuje ks. prof. Jan Machniak z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Teologii Duchowości.

Post w ważnych momentach, wydarzeniach jest mocnym zwróceniem uwagi na duchowy wymiar życia. Post to otwarcie się na rzeczywistość nadprzyrodzoną, ale też na to, aby lepiej widzieć, gdzie jest prawda, i mieć odwagę do działania. Post sprawia, że człowiek staje się bardziej radykalny w swoich postawach. Post o chlebie i wodzie, do którego dzisiaj zachęcamy, ma szczególny wymiar, bo wiemy, że chodzi o walkę ze złem, które trawi Europę, że chodzi o walkę w obronie chrześcijańskich wartości. Post nadaje naszej modlitwie moc szczególnego wołania do Pana Boga, aby zatrzymana została dechrystianizacja Europy – podkreśla ks. prof. Jan Machniak.

I zwraca uwagę, że ta inicjatywa nabiera też szczególnej wymowy w kontekście tego, co wydarzyło się w Paryżu.

Ogień strawił katedrę Notre Dame we Francji, która nazywana jest pierwszą córą Kościoła, a która odeszła od wiary katolickiej. Katedra Notre Dame jest symbolem chrześcijańskiej Europy, jej pożar skłania do refleksji. Tak jak ma zostać odbudowana katedra, tak przede wszystkim musi zostać odbudowana chrześcijańska wiara w Europie, i temu też będzie służyć inicjatywa postu o chlebie i wodzie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego – ocenia ks. prof. Machniak.

„Nasz Dziennik”/RIRM

drukuj