fot. twitter.com

Posłowie zagłosują nad nowymi przepisami dot. GMO

W czwartek posłowie zagłosują nad nowymi przepisami dotyczącymi GMO. Chodzi o projekt ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, którymi we wtorek zajmowały się połączone komisji rolnictwa i środowiska.

Celem przygotowanych przez rząd propozycji jest wdrożenie unijnych przepisów oraz ustanowienie mechanizmów umożliwiających skuteczną kontrolę oraz ograniczenie upraw GMO w Polsce.

Zapisy projektu budzą kontrowersje i zdaniem części posłów oraz przedstawicieli strony społecznej w obecnym kształcie są nieprecyzyjne i nie chronią Polski przed GMO.

W związku z tym do projektu zostało złożonych dziewięć poprawek. Posłowie zadecydowali jednak o uchwaleniu tylko jednej.

Wiceminister środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski zwracał uwagę, że dodatkowe uszczelnienie przepisów nie jest konieczne, bo już gwarantują one, że upraw GMO w Polsce nie będzie.

– Proszę sobie przeczytać poprawkę w artykule, który został zmieniony, zresztą poprawką strony społecznej, który zakłada bufor 30 km od obszarów chronionych. Przy takim buforze proszę mi pokazać w Polsce miejsce, w którym będzie można uprawiać uprawę GMO. To jest stuprocentowe zabezpieczenie i tego nikt nie przeskoczy – podkreślał Andrzej Szweda-Lewandowski.

W myśl przepisów, aby wpisać uprawę GMO do rejestru, trzeba będzie posiadać zgodę wszystkich właścicieli nieruchomości położonych w promieniu 30 km od granic zewnętrznych działki, na której planuje się taką uprawę.

Potrzebna będzie też dokumentacja potwierdzająca, że uprawa GMO nie będzie miała negatywnego wpływu na bezpieczeństwo środowiska oraz opinie akceptujące zamiar uprawy wydane m.in. przez radę gminy.

Nowelizowana ustawa przewiduje również surowe kary dla osób, które naruszą przepisy.

RIRM

drukuj