fot. PAP/Tomasz Gzell

Porozumienie na linii Ministerstwo Zdrowia-rezydenci

400 zł dla rezydentów dojeżdżających na staż i możliwość dwukrotnej zmiany specjalizacji – to główne punkty porozumienia na linii Ministerstwo Zdrowia-lekarze.

Strony spotkały się wczoraj w siedzibie resortu. Przedmiotem rozmów była renegocjacja porozumienia zawartego w lutym 2018 roku, a dokładnie nowela ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Projekt czeka na I czytanie w Sejmie. Rzecznik resortu zdrowia poinformował, że rozmowy z rezydentami były bardzo merytoryczne.

– Uregulowanie kwestii związanych z ochroną zdrowia, pracą lekarzy leży w interesie obu stron – ministra zdrowia i Porozumienia Rezydentów. Wczorajsza rozmowa była merytoryczna udało się osiągnąć pierwsze porozumienia z rezydentami – powiedział Wojciech Andrusiewicz.

Kolejne rozmowy rezydentów z resortem zdrowia mają się odbyć 17 lutego. Wczorajsze spotkanie było drugą w tym roku turą negocjacji.

Damian Patecki z  Porozumienia Rezydentów OZZL wskazał, że widać wolę współpracy ze strony Ministerstwa Zdrowia.

– Minister Szumowski stara się prowadzić dialog ze środowiskiem i przychyla się do takich drobnych postulatów, jak skromny dodatek finansowy dla tych lekarzy, którzy w trakcie specjalizacji będą odbywać półroczny staż na prowincji. Wydaje się więc, że pod wieloma względami ta ustawa wprowadzi dużo korzystnych rozwiązań – podkreślił.

Zgodnie z wczorajszym porozumieniem młody lekarz, który będzie dojeżdżał na staż powyżej 30 km otrzyma dodatek w wysokości 400 zł. W przypadku specjalizacji, rezydent będzie mógł ją zmienić raz bez podania przyczyny i raz ze względów zdrowotnych.

RIRM

drukuj