[TYLKO U NAS] Min. M. Woś: Nowy przepis Kodeksu karnego wyraźnie opisuje, na czym ma polegać nielegalna adopcja i sankcjonuje ją do 5 lat więzienia

Wprowadza się nie tylko wyższe sankcje, ale też precyzyjnie wskazuje się te przypadki, na czym ma polegać ta nielegalna adopcja, quasi handel ludźmi. Nowy przepis Kodeksu karnego wyraźnie to opisuje i sankcjonuje do 5 lat więzienia – mówił Michał Woś, minister ds. pomocy humanitarnej, w piątkowych „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja.

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu karnego, która przewiduje karę do 5 lat więzienia za nielegalne lub przeprowadzone z obejściem prawa adopcje dzieci.

– Niestety ten proceder cały czas ma miejsce. Tak, jak udało nam się naprawić inne obszary państwa, tak naprawiamy także ten obszar. Trzeba absolutnie uszczelnić system, doprowadzić do sytuacji, w której nie będziemy pozwalali na jakąkolwiek formę handlu ludźmi. To jest wielki sukces ministra Michała Wójcika, który w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiadał za ten projekt i zainicjował prace – podkreślił Michał Woś.

Zdaniem gościa „Aktualności dnia”, skuteczność prawa zależy od jasnych i klarownych przepisów, pozbawionych ewentualnych nadinterpretacji.

– Trzeba jasno uszczelnić prawo, pokazać, jak jest, pokazać, co można, a czego nie można. Wtedy prawo jest najbardziej skuteczne. Zresztą podobny przykład tej skuteczności prawa mieliśmy w przypadku przestępstwa niealimentacji. (…) Przesłanką do popełnienia przestępstwa było uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów – słowo „uporczywe” jest tu kluczowe. A my zmieniliśmy na twardą, jasną, jednolitą przesłankę – wskazaliśmy, że jeżeli ktoś przekroczy trzykrotność świadczenia, od razu jest podejmowane postępowanie – zaznaczył minister ds. pomocy humanitarnej.

Nowelizacja Kodeksu karnego dotycząca nielegalnej adopcji dzieci precyzyjnie wskazuje na przypadki wspomnianego przestępstwa.

– Przepisy ogólne zakazują handlu ludźmi, ale potem mamy do czynienia z różnego rodzaju quasi adopcjami i urzędnicy sobie z tym nie radzili. Urzędnicy w Urzędach Stanu Cywilnego, czasami sędziowie nie do końca byli w stanie poprawnie zinterpretować prawo. Teraz po tej dobrej zmianie, po wprowadzeniu wprost do Kodeksu karnego tej przesłanki, będziemy mieli prawo skuteczne w działaniu. Trzeba stanowić dobre prawo, które będzie zrozumiałe dla wszystkich, klarowne i które nie będzie uchylało mnóstwa furtek dla kombinatorów – wyjaśnił Michał Woś.

– Wprowadza się nie tylko wyższe sankcje, ale też precyzyjnie wskazuje się te przypadki, na czym ma polegać ta nielegalna adopcja, quasi handel ludźmi. Nowy przepis Kodeksu karnego wyraźnie to opisuje i sankcjonuje do 5 lat więzienia – dodał.

Całą rozmowę z min. Michałem Wosiem można odsłuchać [tutaj]

radiomaryja.pl

drukuj