Księża biskupi przeciwko spektaklowi „Golgota Picnic”

Mocny głos Polskich hierarchów Kościoła przeciwko spektaklowi „Golgota Picnic”, który obraża uczucia religijne katolików. List otwarty do poznańskiego festiwalu Malta wystosował ks. abp. Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Swój sprzeciw wyraził również ks. bp Wiesław Mering, który w episkopacie odpowiedzialny jest za Radę ds. Kultury.

List otwarty do dyrektora Poznańskiego festiwalu Malta Michała Merczyńskiego wystosował ks. abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Apeluje w nim o zrozumienie powagi zaistniałej sytuacji.

„Mamy do czynienia nie tylko z obrazą uczuć religijnych, o czym mówi nasza Konstytucja, ale również z prowokowaniem do wystąpień doprowadzających do desperacji ludzi, którzy nie widzą innej możliwości położenia kresu poniżaniu ich i kpieniu z tego, co dla nich jest największą wartością i świętością.”

Ks. abp Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreśla, że decyzji dyrekcji festiwalu nie można usprawiedliwiać wolnością poszukiwań w sztuce i wolnością słowa, nie dają one bowiem prawa do obrażania i naruszania czyjejkolwiek godności.

„Przedstawienie to w opinii wielu osób jest wyjątkowo ordynarnym przedsięwzięciem. Ukazuje Chrystusa jako degenerata, egoistę, odpowiedzialnego za całe zło na świecie. Spektakl obfituje w lubieżne sceny, a pod adresem Chrystusa padają liczne wulgaryzmy. Występujący nago aktorzy kpią z Męki Pańskiej, a całość przesycona jest pornograficznymi odniesieniami do Pisma Świętego.”

Dla takiej działalności nie ma żadnego usprawiedliwiania, jest ona łamaniem prawa – jednoznacznie wskazuje ks. abp Gądecki. Plany wystawienia skandalicznego spektaklu z najwyższym niepokojem przyjmuje również ks. bp Wiesław Mering, przewodniczący rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego przy KEP.

– Milczeć nie wolno, bo to słusznie może być odbierane jako przyzwolenie i obojętność na zło! Apeluję o mądre decyzje do wszystkich, którym droga jest nasza, polska kultura, a którzy decydują o środkach finansowych umożliwiających wystawienie „Golgota Picnic”!

Ksiądz Biskup Wiesław Mering, ordynariusz włocławski podkreślił, że sztuka nawet gdy mówi o ludzkim brudzie i nędzy powinna kierować się w stroną dobra, nie jątrząc i nie kpiąc ze świętości. To bardzo ważne głosy, które utwierdzają nas w tym, że postępujemy właściwie – podkreśla Anna Kołakowska z Krucjaty Różańcowej.

– Ten list jest dla nas wielkim wsparciem. Dodaje nam siły do walki, dodaje nadziei, że nie jesteśmy sami, że mamy bardzo mocne wsparcie Kościoła i za ten list ks. abp.  bardzo dziękujemy – mówiła Anna Kołakowska.

Środowiska katolickie i patriotyczne w całej Polsce dołączają się do protestu przeciwko wystawianiu sztuki, która godzi w uczucia religijne. Kontrowersyjne jest również to, że festiwal Malta finansowany jest z publicznych pieniędzy – Miasta Poznania, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a także spółek Skarbu Państwa Aquanet i Enea.

TV Trwam News


List otwarty Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego do Michała Merczyńskiego, Dyrektora Malta Festival Poznań

Szanowny Pan Michał MERCZYŃSKI, Dyrektor Malta Festival Poznań

Szanowny Panie Dyrektorze!
Po wydarzeniach jakie miały miejsce podczas ubiegłorocznego Festiwalu Malta i reakcji wielu osób, które podnosiły kwestię bluźnierczego charakteru wystawionej wtedy sztuki, jak również wulgarność inscenizacji, zwróciłem się do Pana Dyrektora – pismem z dnia 26 sierpnia 2013 r., N. 3742/2013 – w którym wyraziłem nadzieję, że Organizatorzy Malta Festiwal Poznań dołożą w przyszłości starań, by w powszechnym odbiorze Festiwal nie był kojarzony z obscenicznymi spektaklami, a jedynie z szerokim wachlarzem wydarzeń o wysokim poziomie kultury.

Niestety, w tym roku sytuacja nie tylko nie poprawiła się, ale wręcz pogorszyła. Przewidziany w programie Festiwalu spektakl „Golgota Picnic” odbierany jest powszechnie jako bluźnierczy i wyśmiewający w sposób ordynarny to, co dla chrześcijan jest największą świętością.

Przedstawienie to w opinii wielu osób jest wyjątkowo ordynarnym przedsięwzięciem. Ukazuje Chrystusa jako degenerata, egoistę, odpowiedzialnego za całe zło na świecie. Spektakl obfituje w lubieżne sceny, a pod adresem Chrystusa padają liczne wulgaryzmy. Występujący nago aktorzy kpią z Męki Pańskiej, a całość przesycona jest pornograficznymi odniesieniami do Pisma Świętego.

Nie jest to więc żadne wydarzenie o najwyższym poziomie artystycznym, godnym świadomych i gotowych na podjęcie poznawczego ryzyka widzów, ani rzadki w dzisiejszych czasach przykład refleksji humanistycznej, krytycznej, czy też postawa duchowego i etycznego zaangażowania w świat.

Usprawiedliwieniem dla jego wystawienia nie jest również fakt, że codzienna rzeczywistość medialna i społeczna jest znacznie bardziej obsceniczna, skandaliczna i bolesna niż sztuczne i ze swojej istoty całkowicie wykreowane zdarzenie teatralne.
Wywołuje ono znaną Panu reakcję w całej Polsce, podobnie zresztą jak miało to miejsce wcześniej we Francji i Hiszpanii, o czym Pan dobrze wiedział.

Mamy tu więc do czynienia nie tylko z obrazą uczuć religijnych, o czym mówi nasza Konstytucja, ale również z prowokowaniem do wystąpień doprowadzających do desperacji ludzi, którzy nie widzą innej możliwości położenia kresu poniżaniu ich i kpieniu z tego, co dla nich jest największą wartością i świętością.

W Polsce – zgodnie z artykułem 257 KK – „kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Postępowania Dyrekcji Festiwalu nie można zatem usprawiedliwić wolnością poszukiwań w sztuce oraz wolnością słowa, ta bowiem nie oznacza wcale wolności do obrażania kogokolwiek i naruszania czyjejkolwiek godności.

Z nadzieją na zrozumienie powagi zaistniałej sytuacji.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

Poznań, dnia 13 czerwca 2014 roku

* * *

Oświadczenie ks. bp. Wiesława Meringa

Włocławek, dnia 14 czerwca 2014 r.

L.dz. 610/2014

Drodzy Diecezjanie Włocławscy!

Z najwyższym niepokojem przyjmuję wiadomości związane z przedstawieniem „Golgota Picnic”. Stanowi ono kolejną próbę szyderstwa i kpiny z najświętszych dla chrześcijan wartości: Męki Pańskiej opowiedzianej w Ewangelii. Boli ten fakt szczególnie w kontekście przygotowań do 1050 rocznicy Chrztu Polski: ta sama Wielkopolska ziemia, na której ów historyczny akt został dokonany, teraz ma się stać miejscem bluźnierczego spektaklu.
Bełkotliwe próby ukazania sensu „dzieła” R. Garcii być może trafią do przekonania czytelnikom i widzom dobrze znanych pism i stacji telewizyjnych.
Poraża to nieliczenie się z wrażliwością ludzkich serc: obserwujemy to w życiu społecznym, politycznym i, nieustannie, w kulturowym. Trudno zrozumieć, dlaczego akurat treści święte dla chrześcijan – jako jedyne! – stanowią pole dla coraz to nowych pomysłów. Mogłoby się przecież wydawać, że właśnie kultura, sztuka, teatr powinny się żywić tematami, które nawet wtedy, kiedy mówią o ludzkim brudzie i nędzy, podpowiadają człowiekowi mądre rozwiązania, uczą tolerancji kierującej w stroną dobra, nie jątrzą i nie kpią ze świętości.
Wraz z setkami tysięcy wiernych Diecezji Włocławskiej, Diecezji macierzystej Sługi Bożego Księdza Kardynała Wyszyńskiego, Świętej Siostry Faustyny, Świętego Ojca Maksymiliana – wyrażam swój zdecydowany protest i sprzeciw wobec jawnego bluźnierstwa. A jednocześnie dziękuję, zwłaszcza świeckim katolikom, którzy organizują masowe akcje protestacyjne przeciw poniżaniu Chrystusa i chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie!
Milczeć nie wolno, bo to słusznie może być odbierane jako przyzwolenie i obojętność na zło! Apeluję o mądre decyzje do wszystkich, którym droga jest nasza, polska kultura, a którzy decydują o środkach finansowych umożliwiających wystawienie „Golgota Picnic”!
Dziękuję prasie katolickiej zaangażowanej w troskę o tę sprawę!
Diecezjan Włocławskich proszę o masowe wspieranie protestów i podpisywanie się na www.protestuj.pl

+ Wiesław Mering
BISKUP WŁOCŁAWSKI
PRZEWODNICZĄCY RADY KEP
DS. KULTURY I OCHRONY
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl