fot. twitter.com/KancelariaSejmu

PK: Wyroki bezwzględnego więzienia za prowadzenie plantacji marihuany

Sąd Okręgowy w Szczecinie skazał pięć osób, w tym jednego Polaka i czterech obywateli Wietnamu, na kary od 3 do 4 lat więzienia oraz grzywny w kwocie od 10 do 20 tys. zł za prowadzenie plantacji marihuany – poinformowała we wtorek Prokuratura Krajowa. Wyrok jest nieprawomocny

Akt oskarżenia w tej sprawie skierował Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie. Prokurator oskarżył cudzoziemców m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstwa polegające na uprawie konopi i wytwarzaniu znacznej ilości marihuany. Natomiast obywatela Polski o pomocnictwo w uprawie konopi i wytwarzanie znacznej ilości marihuany.

Plantacje, na których uprawiano łącznie 3874 rośliny były w woj. warmińsko–mazurskim w miejscowości Gołdap i w woj. zachodniopomorskim w miejscowości Bienice. Miały specjalistyczne pomieszczenia wyposażone w odpowiednią instalację oświetleniową i wentylacyjną. Ze zlikwidowanych upraw uzyskano ponad 120 kg marihuany o czarnorynkowej wartości około 2 milionów złotych.

Jak przekazała we wtorek PK sąd skazał w tej sprawie czterech Wietnamczyków i Polaka. Dung Doan D., Sy Tinh V. oraz Stanisław A. za przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii usłyszeli wyrok łącznej kary 4 lat więzienia. Ponadto sąd wymierzył mężczyznom grzywny w kwotach w wysokości od 10 do 20 tys. zł. Jednocześnie wobec Stanisława A. orzekł przepadek osiągniętej korzyści majątkowej w kwocie 81 tysięcy złotych.

Z kolei wyroki trzech lat więzienia usłyszeli Te Quoc T. oraz Dinh Thuan N. Sąd wymierzył im też karę po 10 tys. zł grzywny.

„Wobec wszystkich oskarżonych sąd zasądził koszty procesu oraz zasądził nawiązkę na rzecz Ośrodka Monar na cele zapobiegania i zwalczania narkomanii w wysokości do 3 do 5 tysięcy złotych” – poinformowała rzecznik Prokuratury Krajowej Ewa Bialik. Wyrok jest nieprawomocny.

PAP

drukuj