fot. pixbay.com

Obrońcy życia apelują do rządu o umożliwienie osobom pracującym pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego bez żadnych kryteriów dochodowych

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z Krakowa wystosowało list otwarty do pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, ministra Pawła Wdówika. Działacze pro-life apelują do rządu, by świadczenia pielęgnacyjne dla rodzin, które wychowują ciężko chore dzieci, nie obejmowały kryteriów dochodowych.

Przeanalizowano w nim zapisy rządowej Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-30. Działacze pro-life cieszą się, że zniesiony ma być m.in. zakaz pracy dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Jednak obawy budzą medialne doniesienia o planach wprowadzenia np. ograniczeń dochodowych czy pomniejszenia świadczenia pielęgnacyjnego dla rodziców i opiekunów.

Byłyby to nieuzasadnione i bardzo szkodliwe działania – alarmuje Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia. Jego prezes Wojciech Zięba wskazał, że takie rozwiązania m.in. pogłębią szarą strefę.

– Uczulamy ministra, żeby nie wprowadzano żadnych kryteriów dochodowych, ponieważ spowoduje to wzrost szarej strefy. Rodzice, którzy będą się obawiali, że świadczenie pielęgnacyjne zostanie odcięte lub odebrane w związku z tym, że wykonują pracę, będą zmuszeni szukać zarobków w szarej strefie, poza oficjalnym systemem. Z jednej strony powoduje to niższe uposażenie rodziców, których sytuacja jest bardzo ciężka. Z drugiej strony będą nisze wpływy budżetowe w związku z tym, że praca będzie wykonywana nielegalnie. Nie będą od niej odprowadzane podatki – dochodowy – oraz składki ZUS – powiedział Wojciech Zięba.   

Obrońcy życia oczekują też kolejnych rozwiązań zwiększających bezpośrednie wsparcie finansowe dla rodzin wychowujących chore, niepełnosprawne dzieci.

Realny koszt ich utrzymania i leczenia to średnio około 5 tys. zł miesięcznie. Jest to kwota dochodów nierealna do osiągnięcia dla większości rodzin. Są w tej grupie rodziny żyjące w skrajnym ubóstwie i ten odsetek rośnie. Dlatego do listu otwartego Stowarzyszenie dołączyło swój raport nt. skrajnego ubóstwa wśród dzieci z niepełnosprawnością.

RIRM

drukuj