Fot. PAP

Nowela Prawa o ustroju sądów podpisana

Prezydent podpisał nowelę Prawa o ustroju sądów, która przywraca większość małych sądów rejonowych zreorganizowanych wskutek tzw. reformy Gowina.      

Rozporządzenie spowodowało, że 79 najmniejszych Sądów Rejonowych zostało wydziałami zamiejscowymi innych Sądów Rejonowych.

Reforma wywołała protesty samorządów, które podkreślały wagę i rolę małych sądów w lokalnych społecznościach. Prokurator w stanie spoczynku poseł Stanisław Piotrowicz zaznacza, ze likwidacja sądów była krokiem nierozważnym i za to zapłaciło społeczeństwo.

– Ubolewaliśmy nad tym dlaczego spowodowano takie zawirowania i nie uwzględniono inicjatywy obywatelskiej. Różnica polega na tym, że wedle inicjatywy obywatelskiej to powoływanie i znoszenie sądów pozostawałoby w gestii parlamentu. Natomiast obecna ustawa pozostawia tę kwestię w gestii ministra sprawiedliwości. Ale lepszy rydz niż nic. Dlatego też myślę, że dobrze się stało, że na nowo zostaną odtworzone zlikwidowane sądy, przynajmniej w części –  komentuje Stanisław Piotrowicz.

Według znowelizowanej ustawy Sąd Rejonowy ma być powoływany dla obszaru jednej lub większej liczby gmin zamieszkanych przez 50 tys. osób – tam, gdzie rocznie wpływa minimum 5 tys. spraw. Sąd mógłby być także fakultatywnie utworzony dla obszaru zamieszkanego przez mniejszą liczbę ludności, jeśli liczba wpływających rocznie spraw wynosiłaby co najmniej 5 tys.

Z szacunków Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wynika, że dzięki tej ustawie mogłoby zostać przywróconych nawet 58 z 79 sądów zniesionych przez reformę Gowina. „Obligatoryjna reaktywacja” ma dotyczyć 41 sądów, zaś fakultatywna kolejnych 17.

RIRM

drukuj