fot. twitter.com

Najbliższa niedziela z zakazem handlu

W najbliższą niedzielę nie zrobimy zakupów w większości sklepów. Kolejna niedziela z dozwolonym handlem przypada 25 marca. Jednak w kwietniu, w związku z Wielkanocą, tylko jedna będzie handlowa – 29 kwietnia. Zgodnie z nowym prawem w każdym miesiącu br. dwie niedziele będą handlowe – pierwsza i ostatnia.

Ustawa przewiduje katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie będzie obowiązywał m.in. w piekarniach, cukierniach, na stacjach paliw czy w kwiaciarniach. W niedzielę zrobimy także zakupy w placówkach handlowych na dworcach, w portach morskich i lotniczych.

W sklepach działających na zasadzie franczyzy właściciel będzie mógł otworzyć w niedziele placówkę tylko wtedy, gdy sprzedaż będzie prowadził „we własnym imieniu i na własny rachunek”.

Zaczyna się zmiana systemowa. „Solidarność” od ponad 20 lat walczyła o wolne niedziele – mówi Alfred Bujara, przewodniczący handlowej „S”.

Wolne niedziele stają się faktem. Pracownicy niezmiernie się cieszą. Większość pracowników skorzysta z tych dwóch wolnych niedziel. Odsetek osób, który będzie musiał pójść do pracy, jest bardzo mały, bo wynosi ok. 4 proc. Cieszymy się, że na początek jest tak, a nie inaczej. Będziemy również wnioskować o nowelizację ustawy, by uściślać pewne wyjątki, z których dzisiaj pracodawcy – szczególnie międzynarodowi – chcą korzystać i wprowadzają negatywne informacje na temat tej ustawy – zaznaczył Alfred Bujara.

Od przyszłego roku przepisy ustawy ograniczającej handel będą zaostrzone – będzie dozwolony tylko w jedną niedzielę w miesiącu – ostatnią. Od 1 stycznia 2020 r. ograniczenie będzie jeszcze większe – zakaz będzie obowiązywał we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku. Za jego złamanie grozi kara w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł., a przy uporczywym łamaniu ustawy – kara ograniczenia wolności.

RIRM

drukuj