Min. Środowiska planuje powołać zespół ekspercki ds. Puszczy Białowieskiej

Ministerstwo Środowiska planuje powołać zespół ekspercki, który ma wskazać kierunki i metody ochrony Puszczy Białowieskiej.

Szef resortu Henryk Kowalczyk powiedział, że na podstawie prac tego zespołu i dialogu z Komisją Europejską będzie wypracowana decyzja o formie ochrony Puszczy.

Unijny Trybunał Sprawiedliwości orzekł wczoraj, że zwiększenie wycinki w Puszczy Białowieskiej narusza prawo Unii Europejskiej i nie może być uzasadnione bezprecedensową gradacją kornika drukarza.

Minister Henryk Kowalczyk podkreślił, że Puszcza wymaga ochrony, ale jest spór między dwiema metodami.

– Metoda całkowicie bierna, czyli przyglądanie się wszystkiemu i patrzenie na to, że przyroda sobie sama poradzi przez kilkaset lat – taki pogląd prezentują organizacje ekologiczne. Ale Lasy Państwowe mówią, że trzeba chronić Puszczę w sposób czynny, czyli prowadzić pełną gospodarkę leśną. Myślę, że to wypracowanie kompromisu będzie potrzebne – powiedział minister Henryk Kowalczyk.

Postanowienie Trybunału nie wiąże się z karami finansowymi, choć KE mogłaby o nie wnioskować, gdyby doszło do wznowienia wycinki.

Orzeczenie, od którego nie ma już odwołania, kończy spór między Polską a KE ws. Puszczy Białowieskiej, który rozpoczął się w 2016 r.

RIRM

drukuj