fot. PAP/Marcin Obara

Min. P. Gliński: Chcemy powołać Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem

Chcemy powołać Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem – nowe ciało konsultacyjne dla młodych ludzi – przypomniał we wtorek w Warszawie wicepremier, szef MKiDN Piotr Gliński. Rada będzie miejscem, gdzie młodzi ludzie będą mogli pilnować nas, polityków – zapowiedział.

„Realizujemy w tej chwili nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Chcemy powołać w ramach tej ustawy nowe ciało konsultacyjne dla młodych ludzi – Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem, która to rada będzie usytuowana na skutek waszych postulatów, bo takie postulaty często były zgłaszane, jak najbliżej polskiego rządu, pana premiera, Rady Ministrów” – zapowiedział Piotr Gliński podczas konferencji w sprawie przyjętego przez rząd projektu ustawy o zerowym PIT dla osób do 26 lat.

W spotkaniu z szefem MKiDN i premierem Mateuszem Morawieckim wzięli udział młodzi ludzie.

Wicepremier dodał też, że rada ma mieć charakter doradczy przy sprawowanej przez niego funkcji przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

„Czyli takiego naszego miniministerstwa – elementu naszego rządu. Rada będzie miejscem, gdzie będziemy mogli się spierać, dyskutować, gdzie będziecie mogli przedstawiać swoje postulaty, a, krótko mówiąc, będziecie mogli nas polityków pilnować (…), żebyśmy nie zapomnieli o naszych zobowiązaniach i o waszych potrzebach” – podkreślił.

„W tej chwili potrzeby młodych ludzi zmieniają się bardzo dynamicznie. Obowiązkiem polityków jest monitorować te kwestie i być w stałym dialogu i kontakcie także z młodymi ludźmi, tak jak staramy się być w kontakcie z całym polskim społeczeństwem” – dodał.

O idei powołania Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem Gliński poinformował w drugiej połowie maja br. Wicepremier podał wówczas, że w tej sprawie przygotowany jest projekt nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zaznaczył, że „postulat powołania organu tego typu wprost znalazł się w programie <<Wizja dla młodego pokolenia>>, który w 2015 r. koalicja młodzieżowych organizacji pozarządowych przedstawiła czołowym przedstawicielom życia publicznego”. Powołanie Rady jest więc – jak ocenił –„spełnieniem przedwyborczych zobowiązań złożonych przez nasz obóz polityczny”.

Poinformował też, że „projektowane zmiany przyznają Radzie uprawnienia do wyrażania opinii w sprawach stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dot. młodego pokolenia, a także w sprawach dotyczących projektów aktów prawnych oraz programów rządowych związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych”. Dodał, że rząd proponuje „mieszany charakter składu Rady”.

„Jej członkami z jednej strony będą przedstawiciele instytucji politycznych – prezydenta, prezesa Rady Ministrów, przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Rzecznika Praw Dziecka i innych instytucji czy resortów, a z drugiej strony będą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i wreszcie z trzeciej strony wybrani spośród kandydatów zgłoszonych w otwartym naborze (…) przedstawiciele organizacji pozarządowych, młodzieżowych rad gmin oraz Parlamentu Studentów RP” – mówił Piotr Gliński.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – zgodnie z informacją Rządowego Centrum Legislacji – jest na etapie opiniowania. Czytamy w nim, że Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem będzie stanowić forum dialogu organizacji pozarządowych z innymi podmiotami społecznymi i instytucjami władzy publicznej w zakresie dotyczącym młodego pokolenia.

Wnioskodawcą projektu jest przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, a opiekunem merytorycznym Departament Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM.

Komitet ds. Pożytku Publicznego to instytucja, która powstała w 2017 r. na mocy ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Ma on wzmocnić współpracę między ministerstwami w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także m.in. opiniować wszystkie projekty dotyczące społeczeństwa obywatelskiego.

PAP/RIRM

drukuj