fot. twitter.com/MRPiPS_GOV_PL

Min. M. Maląg: Dzięki wdrożonym narzędziom udało się ochronić 5 mln miejsc pracy

Premier postawił przed rządem zadanie ochrony miejsc pracy i to się udało – minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg podsumowała w Sejmie działania rządu w ramach walki ze skutkami koronawirusa.

Dzięki wdrożonym narzędziom udało się ochronić 5 mln miejsc pracy. Całość działań ochronnych wyniosła 119 mld złotych. Wśród najbardziej znaczących form pomocy minister Marlena Maląg wskazała m. in. dofinansowanie do wynagrodzeń, na co przeznaczono 12 mld złotych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy.

Kolejny element pomocowy to mikropożyczki, na które państwo przeznaczyło 8,8 mld zł. Z kolei w ramach świadczenia postojowego do przedsiębiorców trafiło niemal 4,5 mld złotych. Rząd na bieżąco obejmował wsparciem kolejne obszary – zaznaczyła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

– Analizując sytuację na bieżąco rozszerzaliśmy wsparcie. Nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla organizacji pozarządowych, organizacji prowadzących działalność non-profit, organizacji, które mają tytuł prawny do ochrony zabytków kultury. Szeroka analiza, aby jak najszersze wsparcie szybko trafiło do przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy – podkreśliła Marlena Maląg.

Zwolnieniem z obowiązku płacenia składek ZUS objęto 6,5 mln ubezpieczonych. Na ten cel przeznaczono 16 mld złotych. Dodatkowo na narzędzia antykryzysowe 60 mld złotych przeznaczył Polski Fundusz Rozwoju, a ponad 18 mld Bank Gospodarstwa Krajowego.

RIRM

drukuj