Min. Finansów przedstawiło projekt nowej ordynacji podatkowej

Ministerstwo Finansów przedstawiło założenia projektu nowej ordynacji podatkowej. Nowe przepisy mają dać poczucie bezpieczeństwa i pewności podatnikom.

Obowiązująca ordynacja podatkowa funkcjonuje od ponad 20 lat i była ponad sto razy nowelizowana.

– Ona nie nadąża za bardzo złożoną rzeczywistością gospodarczą. Nie tylko za światowymi oraz europejskimi trendami, które dzieją się w prawie podatkowym, ale również za praktyką gospodarczą – zaznaczyła minister Teresa Czerwińska.

Projekt nowej ordynacji wyborczej przygotowała Komisja Kodyfikacji Ogólnego Prawa Podatkowego. Zmiany do niego wprowadził resort finansów. Chodzi o wyważenie interesów podatnika i fiskusa – mówiła minister finansów.

– Rozwiązania, które będą służyły ochronie praw podatnika w jego relacjach z organami skarbowymi, to jest „duch” nowej ordynacji podatkowej. Musimy także pamiętać o tym, aby zwiększać skuteczność, efektywność wymiaru poboru podatków. Te dwa elementy powinny być wyważone – powiedziała polityk.

Propozycje są wzorowane na rozwiązaniach funkcjonujących za granicą. Nowe przepisy mają dać poczucie bezpieczeństwa i pewności podatnikom oraz zapewnić sprawność i skuteczność administracji skarbowej.

– To projekt ustawy, który wyznacza nową, kompromisową granicę pomiędzy ważnym interesem fiskalnym państwa z jednej strony, a z drugiej słusznym interesem podatnika – wskazał Marian Banaś, szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Chcemy poprawić relacje urzędników z podatnikami oraz zwiększyć ochronę płacących podatki, równocześnie ograniczając biurokrację. Większość spornych spraw powinna kończyć się w sposób ugodowy – podkreślił prof. Leonard Etel, przewodniczący Komisji Kodyfikacji Ogólnego Prawa Podatkowego.

– Przewidzieliśmy grupę instytucji chroniących prawa podatnika i grupę instytucji, które zmierzają do zwiększenia efektywności funkcjonowania administracji. My chcemy zrobić jedną rzecz – zmniejszyć koszty poboru podatków – dodał.

O interes wszystkich odprowadzających podatki ma dbać Rzecznik Praw Podatnika.

TV Trwam News/RIRM

drukuj