fot. Paweł Palembas

MGMiŻŚ: Wartość Programu Rybactwo i Morze to ponad 710 mln euro

Wartość Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 to ponad 710 mln euro – poinformował wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Grzegorz Witkowski.

Grzegorz Witkowski przedstawił w środę posłom sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informacje między innymi na temat wieloletniego krajowego planu strategicznego dla akwakultury.

„Wartość Programu Operacyjnego (Rybactwo i Morze-PAP) na lata 2014-2020 wynosi ponad 710 mln euro” – powiedział Grzegorz Witkowski.

„W tym programie uwzględniono szereg obszarów wsparcia akwakultury, których kierunki wyznacza wieloletni krajowy plan strategiczny na rzecz rozwoju akwakultury pod nazwą Akwakultura 2020” – dodał.

Jak kontynuował, „osiągnięcie i utrzymanie przez Polskę pozycji lidera w produkcji ryb jest wdrażane przez priorytet drugi programu operacyjnego (Rybactwo i Morze), czyli wspieranie zrównoważonej środowiskowo, innowacyjnej, zasobooszczędnej, konkurencyjnej akwakultury opartej na wiedzy”.

„W ramach priorytetu drugiego wyłoniono obszary: wspieranie i umacnianie rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy, zwiększania konkurencyjności, ochrona i odbudowa wodnej różnorodności, propagowanie akwakultury oraz rozwój szkoleń” – wyliczał Grzegorz Witkowski.

Alokacja środków na ten priorytet wynosi ponad 926 mln zł – powiedział wiceminister. Jak dodał, „największą część alokacji zakontraktowano na działania na inwestycjach produkcyjnych w akwakulturę oraz na operacje wspierające akwakulturę świadczącą usługi środowiskowe”.

„Bardzo duża część środków unijnych, czy przy akwakulturze, czy przy np. przekopie Mierzei Wiślanej, jest związana z kompensacją środowiskową” – powiedział na zakończenie.

Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 jest krajowym instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Program zakłada realizację sześciu priorytetów oraz pomocy technicznej. W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 wsparciem zostało objęte rybołówstwo morskie, rybactwo śródlądowe, akwakultura oraz rozwój lokalny kierowany przez społeczność, a także w niewielkim zakresie przetwórstwo.

PAP

drukuj