fot. twitter.com/MEN_GOV_PL

MEN: 29 styczna odbędzie się posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego

29 stycznia odbędzie się posiedzenie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty – poinformowała rzeczniczka prasowa MEN Anna Ostrowska. Spotkanie ma dotyczyć postępowań dyscyplinarnych.

Będzie to pierwsze spotkanie zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele rządu, związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz korporacji samorządowych, po październikowych wyborach parlamentarnych. Jak poinformowała Anna Ostrowska zaproszenia dla stron zostały już wystosowane.

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski zapowiedział w tym tygodniu, że chce, by zespół zajął się pragmatyką zawodową nauczycieli. Poinformował, że tematem, który ma być poruszony podczas pierwszego posiedzenia zespołu trójstronnego ma być sprawa postępowań dyscyplinarnych.

Jak mówił w środę na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, część zmian dotyczących postępowań, które weszły w życie we wrześniu 2019 r. zdaniem części środowiska budzi duże kontrowersje.

„Chcielibyśmy nie tylko do tych zapisów podejść, ale mamy kilkadziesiąt wręcz różnych uwag dotyczących całego systemu postępowania dyscyplinarnego i temu chcielibyśmy poświęcić to najbliższe posiedzenie, aby być może szybką nowelizacją spróbować coś zmienić, albo umieścić to w takiej dużej nowelizacji, która pojawi się w końcu tego roku lub na początku następnego” – zapowiedział szef MEN.

W uchwalonej w czerwcu ubiegłego roku nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, zapisano między innymi, że dyrektor w ciągu trzech dni musi powiadomić rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli, jeśli jego zdaniem prawa i dobro dziecka zostały naruszone.

Związkowcy zawracają uwagę na nieostrość wprowadzonego zapisu: „czyn naruszający prawa i dobro dziecka”. To niedookreślenie – ich zdaniem – powoduje, że nie wiadomo, czy za jakieś przewinienie dyrektor może nałożyć – tak jak było wcześniej – karę porządkową, czy też musi od razu złożyć zawiadomienie do rzecznika dyscyplinarnego. W efekcie – jak sygnalizują – dyrektorzy prewencyjnie wszystkie sprawy zgłaszają od razu do rzecznika.

Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty został powołany w listopadzie 2016 r. przez poprzedniczkę Dariusza Piontkowskiego na stanowisku ministra edukacji Annę Zalewską. Do udziału w nim zaproszono przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i pracowników oświaty oraz przedstawicieli korporacji samorządowych. W ramach zespołu powołano cztery zespoły problemowe do spraw: finansowania oświaty, wynagradzania nauczycieli i pracowników, awansu zawodowego oraz czasu i warunków pracy.

W styczniu 2018 r. ZNP podjął decyzję o zawieszeniu rozmów z MEN w ramach zespołu do spraw statusu zawodowego. Decyzję tę związkowcy uzasadniali tym, że ze spotkań zespołu wynikało, że został on powołany do „legitymizowania działań MEN” i był instrumentalnie traktowany przez minister Annę Zalewską.

Pod koniec czerwca 2019 r., niedługo po objęciu teki szefa resortu edukacji, minister Dariusz Piontkowski zaproponował związkowcom i samorządowcom wznowienie prac zespołu trójstronnego. W sierpniu prace wznowiono.

PAP

drukuj