M. Morawiecki: W ciągu kilku lat na Górnym Śląsku zainwestowane będzie 40 mld zł

W ciągu kilku lat na Górnym Śląsku i Zagłębiu zainwestowane zostanie około 40 miliardów złotych – zapowiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki, przedstawiając w Katowicach dokument pod nazwą „Program dla Śląska”.

Program to jeden z kluczowych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i jeden z dwóch dedykowanych w niej regionom (obok Polski Wschodniej).

„Nie możemy i nie chcemy zostawić ziemi województwa śląskiego samej sobie i dlatego ten program, który ucieraliśmy w bardzo dużym wysiłku, razem z naszymi partnerami społecznymi” – mówił w czwartek w Katowicach Mateusz Morawiecki.

Szef rządu dodał, że szczególnie cieszy go to, że Program został przygotowany w porozumieniu ze związkami zawodowymi, przede wszystkim NSZZ „Solidarność”.

„To jest też ogromny wysiłek finansowy, bo w ciągu kilku lat zainwestowane zostanie na Górnym Śląsku i Zagłębiu około 40 mld złotych” – podkreślił premier Morawiecki.

„To jest wielki wysiłek budżetowy, przesunięcie pewnych środków unijnych, ale to jest również wielki wysiłek przedsiębiorców” – dodał premier.

Celem Programu ma być m.in. wzmocnienie gospodarcze woj. śląskiego. We wprowadzeniu do dokumentu napisano, że ma on na celu doprowadzenie w perspektywie długoterminowej (2030 r.) do zmiany profilu gospodarczego regionu i stopniowe zastępowanie tradycyjnych sektorów gospodarki, takich jak górnictwo i hutnictwo, nowymi przedsięwzięciami w sektorach bardziej produktywnych, innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie.

Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju dokument ma być propozycją odpowiedzi na wyzwania stojące przed regionem, związane ze: zbudowaniem innowacyjnej gospodarki regionalnej, zapewnieniem wysokiej jakości kapitału ludzkiego i społecznego, przeciwdziałaniem degradacji środowiska, zapewnieniem technicznych podstaw rozwoju gospodarki nowego typu oraz funkcjonowania społeczności regionu, przeciwdziałaniem zróżnicowaniom rozwojowym i rozlewaniu się metropolii oraz przywróceniem atrakcyjności inwestycyjnej regionu i obszarów zdegradowanych.

Program zawiera m.in. przedsięwzięcia dotyczące dwóch kopalni. Jedno z nich dotyczy budowy-odtworzenia kopalni węgla koksowego – w perspektywie lat 2018-2019, szacunkowym kosztem 1,8 mld zł. Drugie zakłada budowę-odtworzenie kopalni węgla energetycznego – od 2019 r, z perspektywą uruchomienia wydobycia do 2030 r., szacunkowym kosztem ok. 5 mld zł.

PAP/RIRM

drukuj