fot. pierwszykrok.domwschodni.pl

Łódź: Uruchomiono program stypendialny „Pierwszy krok” dla uczniów z Aleppo

Caritas Archidiecezji Łódzkiej i Stowarzyszenie „Dom Wschodni – Domus Orientalis” uruchomiły program stypendialny „Pierwszy krok” dla uczniów ze szkół w Aleppo w Syrii – poinformował Tomasz Kopytowski, rzecznik prasowy łódzkiej Caritas.

Dodał, że jednym z pierwszych darczyńców programu został metropolita łódzki, ks. abp Grzegorz Ryś, który przez rok wspierał będzie edukację 13-letniej Cyntii.

Tomasz Kopytowski, wyjaśniając jak działa program, przypomniał, że parafia w Aleppo typuje uczniów potrzebujących pomocy, weryfikuje sytuację materialną rodziny i składa wniosek o wsparcie w ramach programu „Pierwszy krok”.

„Tu, w Polsce, organizatorzy programu przyjmują deklaracje darczyńców – osób prywatnych, firm czy instytucji, którzy zobowiązują się do objęcia opieką ucznia na okres minimum pół roku, z miesięczną darowizną w wysokości 60 złotych” – mówi rzecznik łódzkiej Caritas i podkreśla, że program będzie skuteczny, kiedy pomoc będzie długofalowa.

Przekazywane pieniądze mają charakter wsparcia stypendialnego, pokrywającego część kosztów związanych z edukacją dziecka. Darczyńcy, którzy nie deklarują długofalowego wsparcia, a chcą wesprzeć program mniejszą kwotą, mogą zasilić tzw. „Skarbonkę” programu, z których opłacane będą korepetycje, wyjazdy czy wyprawki szkolne. Zebrane pieniądze łódzka Caritas przekaże do parafii w Aleppo, która następnie wypłaci wsparcie poszczególnym rodzinom.

Jak informuje Tomasz Kopytowski do Caritas i Domu Wschodniego wpłynęły już wnioski o objęcie programem 30 uczniów z Aleppo. Zanim program ruszył na dobre, deklaracje wsparcia złożyło 14 darczyńców.

„Sytuacja w Aleppo jest tragiczna. Kryzys gospodarczy w całym regionie Bliskiego Wschodu doprowadził do dramatycznego spadku wartości funta syryjskiego i nagłego wzrostu cen towarów i usług. Rodziny syryjskie żyją w skrajnej nędzy. Nawet ludzie, którzy pracują w urzędzie państwowym i mają w miarę stabilną pracę, nie są w stanie zakupić na cały miesiąc podstawowych produktów, takich jak chleb czy cebula” – relacjonuje siostra Brygida Maniurka, polska misjonarka ze zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi, która pracuje w parafii św. Franciszka z Asyżu w Aleppo, gdzie organizuje pomoc dla najbardziej potrzebujących.

Dodaje, że do tego wszystkiego dochodzi obecny na Bliskim Wschodzie koronawirus. W Syrii zamknięte są szkoły, a mieszkańcy mają ograniczony dostęp do miejsc publicznych. Drobni przedsiębiorcy musieli zamknąć swoje interesy, a ci, którzy mieli szczęście i pracowali, są teraz bezrobotni.

Tomasz Kopytowski zwraca uwagę, że w szczególnie trudnej sytuacji są rodziny, których dzieci powinny we wrześniu wrócić do szkoły. Nie wiadomo, czy możliwa będzie normalna nauka. Wiadomo, że szkoły podniosą od września opłaty, niektóre prawie o 100 proc. W bezpłatnych szkołach publicznych klasy są bardzo liczne, nawet 50-osobowe.

Ks. Przemysław Szewczyk, prezes łódzkiego Stowarzyszenia „Dom Wschodni”, które od lat wspiera mieszkańców Bliskiego Wchodu, podkreśla, że stowarzyszeniu od dawna „leżał na sercu problem edukacji dzieci w Syrii”.

„Przy każdej wizycie w Aleppo, s. Brygida opowiadała nam o trudnej sytuacji rodzin i dzieci, które są w szkołach. Jednak ostatnie doniesienia sprawiły, że podjęliśmy decyzję o uruchomieniu programu wsparcia edukacji dzieci i młodzieży. Przyszliśmy z tym do naszych przyjaciół z łódzkiej Caritas i tak narodził się >>Pierwszy krok<<„ – wyjaśnia ks. Przemysław Szewczyk.

Dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej ks. Andrzej Partyka przyznaje, że dosyć szybko udało się opracować niezbędną dokumentację programu i uzgodnić wszystkie szczegóły z parafią św. Franciszka z Asyżu w Aleppo, która odpowiada za zgłoszenia uczniów do programu i wydatkowanie przekazanych pieniędzy na wsparcie.

Jak informuje Tomasz Kopytowski każdy, kto chce przystąpić do programu „Pierwszy krok” może to zrobić na stronie internetowej programu: www.pierwszykrok.domwschodni.pl lub skontaktować się bezpośrednio z koordynatorem programu w Stowarzyszeniu „Dom Wschodni” – + 48 668 571 976, e-mail: kontakt@domwschodni.pl

PAP

drukuj