List o. dyrektora Tadeusza Rydzyka do premiera Donalda Tuska

P. T.

Pan Premier Donald Tusk

Panie Premierze,

Od paru lat Radio Maryja ze słuchaczami i kierownictwem było celem niewybrednych ataków: pomówień, słów obrazy, oszczerstw, gróźb rzucanych przez Pana i Pana ugrupowanie. Był też – wydawałoby się – pojednawczy list Pana Komitetu Wyborczego przed wyborami – do naszego Radia i jego dyrektora. Po wyborach mówił Pan do Polaków o pojednaniu, miłości, przebaczeniu. Można by pomyśleć, iż są nadzieje na normalność.

Jednak zaraz po tej Pana wypowiedzi, nastąpiło wiele faktów i tak m. in.:

Pani minister Julia Pitera w mediach bez podstaw w rzeczywistości mówi: przyjrzymy się finansom Radia Maryja. Jest to sugerowanie, iż takie nadużycia mają miejsce i odbiera to dobre imię Radiu Maryja.

Pani minister Barbara Kudrycka, mówi, że zbadamy, czy uczelnia Tadeusza Rydzyka (nawet nie ks. Tadeusza Rydzyka) nie ma nadużyć prawnych. Jest to kolejna sugestia, iż takie nadużycia mają miejsce. Insynuacja ta odbiera dobre imię naszej Uczelni.

Na dzień przed uroczystością rocznicową Radia Maryja Ministerstwo Obrony Narodowej odwołuje Artystyczny Zespół Reprezentacyjny Wojska Polskiego. Wcześniej było ustalone, iż weźmie on udział w tej uroczystości. Dodać trzeba, że występował on u nas nawet wówczas, gdy rządzili komuniści.

Przed kilkoma dniami Pani Danuta Hübner kwestionowała z racji ideologicznych program zatwierdzony przez rząd polski dotyczący dotacji UE na rozwój naszej uczelni WSKSiM w Toruniu.

Z kolei dziś dowiadujemy się z prasy, iż Platforma Obywatelska chce przez Ministerstwo Środowiska wstrzymania u nas badań geotermalnych, szukając sposobów na podważenie wcześniej podpisanej umowy.

Wygląda na to, iż niechęć, którą wyrażał Pan i Pana ugrupowanie od paru lat wobec Radia Maryja, nie skończyła się, ale przeobraziła w działanie prowadzące do jego zniszczenia. Działania te są przeciwko milionom słuchaczy – Polaków w kraju i na całym świecie. Są to działania przeciw Polsce, która potrzebuje budowania Jej we wzajemnym dialogu i jedności.


O. Tadeusz Rydzyk CSsR,

Współpracownicy i Słuchacze

Toruń, 11 XII 2007r.

drukuj