Leśnicy kupią respirator dla szpitala zakaźnego w Raciborzu

Leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach sfinansują zakup respiratora dla szpitala zakaźnego w Raciborzu, leczącego chorych na COVID-19.

To odpowiedź na inicjatywę ministra środowiska Michała Wosia, który zaproponował, aby Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe wsparło szpitale w walce z epidemią koronawirusa.

Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych po konsultacji z dyrektorami regionalnymi, wyraziła wolę wsparcia finansowego na ten cel w wysokości 2 mln zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup respiratorów do szpitali znajdujących się na terenie danej Regionalnej Dyrekcji.

W woj. śląskim beneficjentem jest Szpital Rejonowy w Raciborzu, przekształcony na mocy specustawy w szpital zakaźny, od 16 marca leczący pacjentów zakażonych koronawirusem.

„Respirator to nasza darowizna z dodatniego wyniku finansowego, którego część, zgodnie z obowiązującymi przepisami, może być przekazana na cele społecznie użyteczne. Jestem przekonany, że dzisiaj nie ma ważniejszego celu niż ochrona zdrowia i życia ludzkiego. Wykorzystując jedyne dostępne nam, zgodne z przepisami rozwiązania, wykazujemy społeczną odpowiedzialność w tak trudnym czasie” – powiedział zastępca dyrektora RDLP w Katowicach ds. ekonomicznych Jurand Irlik.

„Pomoc służbie zdrowia jest w obecnej sytuacji tak oczywista, że z pewnością beneficjenci, którzy w ubiegłych latach korzystali z naszego wsparcia – że wymienię ochotnicze straże pożarne czy organizacje pożytku publicznego, jak stowarzyszenia czy fundacje realizujące cele społecznie użyteczne – nie powinni być zawiedzeni, że tym razem wybraliśmy inny cel” – dodał dyrektor RDLP w Katowicach Arkadiusz Wojciechowicz.

„Przy zakupie wskazany jest pośpiech. Sprzęt, który chce pozyskać szpital, należy do towarów deficytowych, dlatego bez zbędnych pośredników, mając zapewnienie finansowania, już bezpośrednio negocjuje zakup określonego modelu, aby spełniał wszystkie potrzeby placówki” – dodał.

Jak zaznaczył dyrektor Wojciechowicz, Lasy Państwowe są gotowe do dalszej pomocy poprzez udostępnienie ośrodków wypoczynkowo-szkoleniowych, znajdujących się na terenie jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

PAP

drukuj