KW nie będzie odbierać węgla byłym pracownikom

Kompania Węglowa wycofuje się z decyzji o odebraniu tony węgla byłym pracownikom tej spółki z deputatu za rok 2014.

Po podjętej w lutym decyzji o odebraniu emerytom tony węgla do sądów na Śląsku trafiły tysiące pozwów górniczych emerytów, paraliżując pracę niektórych wydziałów.

O wycofanie się kompanii z tego pomysłu wielokrotnie apelowała górnicza solidarność.

– Faktyczny koszt tony węgla, na której Kompania Węglowa miałaby zaoszczędzić, licząc z kosztami sądowymi, byłyby o połowę większy. Cieszę się, że nasz apel, nasze żądania zostały przyjęte i zarząd Kompanii wycofał się z tego – powiedział Stanisław Kłysz, wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”.

Emerycie będą mogli odebrać węgiel w naturze do 30 czerwca 2015 r. lub w formie ekwiwalentu pieniężnego, który zostanie im wypłacony do końca 2015r.

Dożywotnio przysługuje im 2,5 lub 3 tony węgla rocznie – średnio każdy z nich dostaje co roku 2,8 tony surowca.

Ci, którzy nie odbierają węgla, otrzymują jego równowartość w gotówce.

RIRM

drukuj