Ks. prof. Guz: przez Polskę idzie potężna fala laicyzacji

W Polsce mamy do czynienia z potężnymi procesami laicyzacyjnymi – alarmuje ks. prof. Tadeusz Guz. Coraz częściej dochodzi do sytuacji w których próbuje się wyeliminować obecność Boga, a także Jego prawa z przestrzeni publicznej.

Potwierdzeniem mogą być tu chociażby ostatnie doniesienia o atakach na obrońców życia w tym prof. Bogdana Chazana. Lekarza, który powołując się na klauzulę sumienia, odmówił pacjentce tzw. aborcji, czyli zabicia jej nienarodzonego dziecka.

Obecne próby wyeliminowania Boga z przestrzeni publicznej godzą w – zagwarantowane przez Konstytucję – prawo do wolności sumienia i wyznania własnych przekonań. Naruszają tym samym godność i nietykalność osoby ludzkiej.

Prawo państwowe, tylko wtedy ma charakter prawa i tylko wtedy wiąże sumienie każdego obywatela w państwie, jeżeli jest zgodne z prawem, rozumem, tzn. z takim, który rzeczywiście – jak został wyartykułowany w Konstytucji RP – szanuje godność i nietykalność osoby, jej sumienia, czyli jej ducha i jej przekonań. Każda ingerencja, czy też zmuszanie np. zmuszanie osoby ludzkiej – tak jak w przypadku prof. Chazana – do tego, żeby wskazał na klinikę, czy miejsce do dokonania zabójstwa dziecka poczętego a nienarodzonego jest inspirowaniem, prowadzeniem człowieka i ludzkiego ducha do współpracy w zbrodni – powiedział ks. prof. Tadeusz Guz.

Właśnie w tym celu – walki z coraz mocniej propagowaną kulturą śmierci – istnieje prawo do klauzuli sumienia. Wpisane jest ono w każdy, cywilizowany porządek prawny na świecie. Jest ogromną potrzebą, a wręcz koniecznością. A Polska, chcąc być państwem wolnych, suwerennych i podmiotowych obywateli, winna tę klauzulę sumienia w pełni respektować i w nią nie ingerować.

 

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj