fot. flickr.com

Ks. bp Artur Miziński ponownie wybrany sekretarzem generalnym Episkopatu

Ks. bp Artur Miziński, biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej, specjalista w zakresie prawa kanonicznego, został wybrany w pierwszym głosowaniu na drugą kadencję sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski – poinformował rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Ks. bp Artur Miziński został po raz pierwszy wybrany na sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski 10 czerwca 2014 roku.

Jest doktorem habilitowanym prawa kanonicznego. Zanim objął funkcję sekretarza był kierownikiem Katedry Kościelnego Prawa Karnego KUL. Święcenia biskupie przyjął w archikatedrze lubelskiej w maju 2004 r. Miał wtedy 39 lat i był najmłodszym na świecie hierarchą. Jako motto swojej posługi biskupiej wybrał słowa: „Zaufałem miłosierdziu Twemu”.

Urodził się w Opolu Lubelskim. Wychowywał się w rodzinie rolników w miejscowości Wandalin. Ma dwie siostry – jedna założyła rodzinę, druga jest siostrą zakonną. Po ukończeniu liceum w Kraśniku Fabrycznym w 1983 r. wstąpił do seminarium duchownego w Lublinie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1989 r., po czym pracował jako wikariusz w parafiach w Tomaszowie Lubelskim, a potem w Lublinie.

Licencjat z prawa kanonicznego uzyskał w 1994 r. na Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie. Studia doktoranckie odbył na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. Studiował też w Studium Rotalnym przy Trybunale Roty Rzymskiej, gdzie uzyskał tytuł adwokata Roty Rzymskiej. W 2012 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego z zakresu prawa kanonicznego na podstawie rozprawy „Status prawny adwokata w Kościele łacińskim”.

Od września 1999 roku pełni urząd adwokata stałego przy Sądzie Metropolitalnym w Lublinie. Od 1 lutego 2000 roku sprawował urząd wicekanclerza, a od 24 sierpnia 2000 roku do 3 maja 2004 roku urząd kanclerza Kurii Metropolitalnej w Lublinie. Od grudnia 2000 roku jest kanonikiem gremialnym Kapituły Archikatedralnej w Lublinie.

Od 1 października 1999 roku rozpoczął pracę dydaktyczno-naukową na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego, najpierw jako asystent, a od 2001 roku jako adiunkt. Od 1 października 2012 roku był kierownikiem Katedry Kościelnego Prawa Karnego.

W roku 2005 został przyjęty jako członek zwyczajny do Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, a od grudnia 2008 r. wszedł w skład Komisji XIV Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie. Od 2012 roku zasiadał w radzie naukowej czasopisma „Kościół i Prawo”. Od marca 2005 roku pełnił funkcję Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Prawników, a od października 2006 – członka Rady Prawnej KEP. Od marca 2010 r. pełnił funkcję członka Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP.

Ks. bp Miziński wielokrotnie wypowiadał się na temat tzw. ideologii gender. W homilii wygłoszonej w marcu w 2019 r. zaznaczył, że współcześnie wielu ludzi myśli, że nie muszą liczyć się z Bożym prawem.

„Chcą, jak Bóg, decydować o ludzkim życiu, o kształcie świata, nawet jeśli daleki jest on od natury rzeczy i pozbawiony jakiejkolwiek logiki. W tym nowym świecie nie ma już miejsca dla ochrony ludzkiego życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Nie ma miejsca na postrzeganie człowieka zgodnie z jego naturą i na ochronę jego godności” – ocenił.

„W tym nowym świecie, w oparciu o współczesne ideologie, gotowi jesteśmy – w imię tzw. walki o równość, tolerancję, antydyskryminację i różnorodność – niszczyć małżeństwo, będące trwałym związkiem mężczyzny i niewiasty, czy deprawować człowieka już w wieku dziecięcym, pozbawiając go prawa do wychowania zgodnie z wolą rodziców, w oparciu o wyznawane przez nich wartości” – podkreślił.

Ocenił, że współczesna Europa próbuje na różne sposoby odwrócić się od Boga i zepchnąć religię do strefy prywatnej.

„Dzisiaj to na nas spoczywa odpowiedzialność za kształt naszego kontynentu, dlatego musimy troszczyć się, aby tu i teraz, w świecie, w którym żyjemy, Bóg był na pierwszym miejscu, a zasadą życia społecznego i gospodarczego kierowała miłość Boga i bliźniego” – apelował ks. bp Miziński.

W 2017 r. ks. bp Artur Miziński przestrzegał też przed „deprecjonowaniem zdrowej rodziny opartej na jednym i nierozerwalnym sakramentalnym małżeństwie mężczyzny i niewiasty”.

„Mamy stać na straży ludzkiego życia od jego poczęcia aż do naturalnej śmierci, nie pozwalając na przerywanie ciąży i zabijanie osób chorych, czy w podeszłym wieku przez legalizację eutanazji” – mówił na Jasnej Górze podczas ogólnopolskiej pielgrzymki w intencji powrotu do korzeni chrześcijańskich Europy.

Zastrzegł tam, że katolikom „nie wolno akceptować bluźnierczych przedstawień czy obrażania Boga i uczuć religijnych w innych formach działalności artystycznej”.

W 2015 r. ks. bp Miziński przypomniał naukę Kościoła katolickiego ws. zapłodnienia in vitro. Jak podkreślił, „dopuszczenie in vitro jest dla Kościoła katolickiego nie do zaakceptowania z punktu widzenia moralnego i etycznego”.

Sekretarz generalny jest wybierany spośród biskupów pomocniczych członków Konferencji przez zebranie plenarne na okres pięciu lat. Funkcję tę można pełnić bez przerwy przez dwie kolejne kadencje. Zgodnie ze statutem KEP, nie może zostać sekretarzem generalnym żaden z biskupów diecezjalnych.

Sekretarz może być delegowany przez przewodniczącego Konferencji do kontaktów z władzami państwowymi w sprawach dotyczących stosunków między Kościołem a państwem.

PAP/RIRM

drukuj
Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl