fot. twitter.com/EpiskopatNews

Ks. abp S. Gądecki: Konstytucja i Konkordat gwarantują rozdział Państwa i Kościoła

Konstytucja RP i Konkordat gwarantują rozdział Państwa i Kościoła – wskazał przewodniczący KEP, ks. abp Stanisław Gądecki. Dlatego – jak dodał metropolita poznański – medialna dyskusja na temat konieczności wprowadzenia takiego rozdziału wydaje się nieporozumieniem.

W komunikacie [zobacz całość] przewodniczący KEP wskazał, że odpowiada temu także stan faktyczny, tzn. wzajemna niezależność instytucji Kościoła i państwa.

W historii chrześcijaństwa – jak tłumaczy – zawsze będziemy mieli do czynienia z dwoma „ośrodkami władzy”. Kościołem i państwem, co podkreśla, że posłuszeństwo człowieka Bogu wyznacza granicę posłuszeństwa państwu.

Treść komunikatu przybliża rzecznik KEP, ks. prof. Paweł Rytel-Andrianik.

– Przewodniczący KEP podkreśla, że dyskusja w mediach na temat konieczności wprowadzenia rozdziału państwa i Kościoła wydaje się wynikiem jakiegoś nieporozumienia, dlatego że rozdział ten jest zagwarantowany w konstytucji RP, jak również w Konkordacie. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki zwraca uwagę na słowa z Ewangelii: „Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.” Te słowa były odczytywane w historii Europy jako ustanowienie swoistej separacji dwóch władz. W tym sensie – pisze ksiądz arcybiskup – mówienie o potrzebie rozdzielenie państwa i Kościoła nie jest szczęśliwe, gdyż rozdzielić można tylko to, co jest złączone. Tymczasem Kościół i państwo, szczególnie w polskim kontekście, nigdy nie były zjednoczone – mówi ks. prof. Paweł Rytel-Andrianik.

Przewodniczący KEP ks. abp Stanisław Gądecki, wskazując na zapis konstytucji RP, przypomina, że zobowiązuje on władze publiczne do bezstronności w sprawie przekonań religijnych, i światopoglądowych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym. A jak podkreśla ks. abp Stanisław Gądecki, błędne jest przekonanie, jakoby ateizm był poglądem neutralnym.

RIRM

drukuj