fot. twitter.com/EpiskopatNews

Ks. abp M. Jędraszewski: Wyrażamy uznanie dla odwagi i rzetelności sędziów TK

Wyrażamy wielkie uznanie dla odwagi i rzetelności sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz ogromną wdzięczność dla inicjatorów i uczestników wielkiego ruchu społecznego, który stanął w obronie świętości każdego ludzkiego życia – powiedział w czwartek metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski.

W uroczystość św. Jana Pawła II, w krakowskim sanktuarium dedykowanym papieżowi Polakowi, odpustowej liturgii przewodniczył metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski, a Słowo Boże wygłosił ks. kard. Stanisław Dziwisz, wieloletni osobisty sekretarz Ojca Świętego.

Na początku Mszy św. ks. abp Marek Jędraszewski przypomniał słowa homilii inaugurującej pontyfikat Jana Pawła II. „Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo”

„Nie lękajcie się! Otwórzcie, a nawet otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!” – mówił dokładnie 42 lata temu, 22 października 1978 roku, papież Polak.

Przez prawie 27 lat, aż do 2 kwietnia 2005 roku, na wszystkich areopagach świata starał się on otwierać dla Chrystusa drzwi „ustrojów ekonomicznych i politycznych, szerokich dziedzin kultury, cywilizacji, rozwoju”, ponieważ głęboko wierzył w to, że tylko Chrystus wie, „co jest w człowieku” i tylko Chrystus jest kluczem, dzięki któremu każdy człowiek może zrozumieć samego siebie – mówił ks. abp Marek Jędraszewski.

Metropolita krakowski odwołał się także do homilii ks. kard. Josepha Ratzingera podczas pogrzebu Jana Pawła II. Ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary powiedział m.in. „Możemy być pewni, że nasz ukochany Papież stoi teraz w oknie domu Ojca, widzi nas i nam błogosławi. Tak, pobłogosław nas, Ojcze Święty”.

To wołanie: „Pobłogosław nas, Ojcze Święty” powtarzamy dzisiaj z wielką żarliwością i mocą, gdy przeżywamy trudne czasy różnorakich niepokojów związanych z pandemią COVID-19, a także ideologicznych zagrożeń dotyczących instytucji małżeństwa i rodziny, czy też czyniących z aborcji i eutanazji prawa człowieka – mówił ks. abp Marek Jędraszewski.

Metropolita krakowski poinformował, że 5 października tego roku, w liturgiczne wspomnienie św. Siostry Faustyny, ks. kard. Robert Sarah, prefekt watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, podpisał dekret, na mocy którego św. Jan Paweł II został ustanowiony Patronem Małopolski. W ten sposób zostało spełnione wielkie pragnienie Sejmiku Województwa Małopolskiego, a także Księży Biskupów, których diecezje znajdują się na terenie Małopolski.

Dzięki temu od dzisiaj możemy w niej obchodzić nie, jak dotąd, liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, ale liturgiczną uroczystość – podkreślił ksiądz arcybiskup i poprosił kanclerza Kurii Metropolitalnej o odczytanie dokumentu, który odebrali marszałek i przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Ks. abp Marek Jędraszewski wspomniał też fakt, że dziś Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie, że „aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z Konstytucją”.

Trudno sobie wyobrazić wspanialszą wiadomość podaną właśnie dzisiaj, w obchodzoną przez nas tutaj, na Białych Morzach w Krakowie, w sanktuarium św. Jana Pawła II uroczystość – uroczystość Papieża, który pragnął przejść do historii przede wszystkim jako Papież Rodzin – mówił metropolita krakowski.

Ksiądz arcybiskup wyraził wielkie uznanie dla odwagi i rzetelności sędziów Trybunału oraz ogromną wdzięczność dla inicjatorów i uczestników wielkiego ruchu społecznego, który stanął w obronie świętości każdego ludzkiego życia od momentu jego poczęcia do chwili naturalnej śmierci i który do ostatniej chwili, także na Białych Morzach, był wspomagany wielką modlitwą zanoszoną do Boga, jedynego Pana wszelkiego istnienia.

Bóg Wam zapłać za te szlachetne działania! – dziękował metropolita krakowski.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej/radiomaryja.pl/PAP

drukuj