fot. wikipedia

Koniec roku z ważnymi przetargami dla polskich portów i żeglugi śródlądowej

Dwa kluczowe przetargi dla rozwoju portów i żeglugi śródlądowej zostały ogłoszone w końcówce tego roku. Pierwszy ogłosił Urząd Morski w Szczecinie na modernizację toru wodnego Świnoujście-Szczecin. Drugi ogłosił Zarząd Morskiego Portu Gdańsk ws. studium wykonalności dla zagospodarowania Wisły.

Szczeciński przetarg dotyczy zaprojektowania i wykonania robót budowlanych i pogłębiarskich w ramach modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin, dzięki czemu zostanie on pogłębiony do głębokości 12,5 metra.

Z kolei studium wykonalności dla zagospodarowania Wisły dotyczyć będzie odcinka od Gdańska do Warszawy oraz dróg wodnych od Warszawy do granicy z Białorusią i na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg).

Według Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi śródlądowej zagospodarowanie wodnych dróg śródlądowych jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć w Polsce na najbliższe lata, a jego koszt szacuje na 70 mld zł.

W połowie ubiegłego roku rząd przyjął założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020, z perspektywą do 2030 r. W planach tych zapisano, że do 2030 r. Odra na całej swojej długości i Wisła od Warszawy do Gdańska mają stać się międzynarodowymi szlakami żeglugowymi.

Na początku marca 2017 roku prezydent Andrzej Duda podpisał akt ratyfikacyjny europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym. Tym samym Polska zobowiązała się doprowadzić główne szlaki wodne do IV klasy żeglowności, umożliwiającej żeglugę statkom i barkom o zanurzeniu do 260 cm przez 240 dni w roku.

Na terytorium Polski znajdują się trzy szlaki wodne w ramach europejskiego systemu śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym – droga wodna E40, łącząca Morze Bałtyckie od Gdańska z Morzem Czarnym w Odessie, droga wodna E30, przebiegająca Odrzańską Drogą Wodną, łącząca Morze Bałtyckie w Świnoujściu z Dunajem w Bratysławie oraz droga wodna E70, łącząca Odrę z zalewem Wiślanym i stanowiąca część europejskiego szlaku komunikacyjnego Wschód-Zachód, łączącego Kłajpedę z Rotterdamem.

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk zapowiedział, że ambicją resortu jest nie tylko poprawa stanu żeglowności polskich rzek, ale też wzmocnienie pozycji polskich portów, tak aby ten w Gdańsku stał się dominującym miejscem przeładunków na Morzu Bałtyckim.

W ministerstwie przygotowany został specjalny program dla portów, a jego głównym elementem jest budowa portu centralnego w Gdańsku, co ma pozwolić na zwielokrotnienie możliwości przeładunkowych.

Z kolei w Gdyni zaplanowano rozbudowę portu zewnętrznego, co pozwoli na zwiększenie jego możliwości przeładunkowych i pozyskanie nowych klientów.

Natomiast dla portu Szczecin-Świnoujście ważna jest budowa głębokowodnego terminala kontenerowego. Ponadto rozbudowany ma być gazoport w Świnoujściu. Zostaną też wykonane prace polegające na pogłębieniu do 12,5 m toru żeglugowego Szczecin-Świnoujście.

Minister Marek Gróbarczyk zapowiada ponadto powołanie funduszu portowego, który wspierałby finansowo rozbudowę nie tylko tych największych, ale skierowany byłby również do małych i średnich, które nie mają obecnie szansy pozyskania finansowania z programów unijnych.

W ramach poprawy dostępu do polskich portów powstanie przekop przez Mierzeję Wiślaną. Przy tym projekcie prace budowlane mają rozpocząć się pod koniec przyszłego roku.

Celem działań resortu jest też odbudowa przemysłu stoczniowego w czym ma pomóc uchwalona jeszcze w ubiegłym roku tzw. ustawa stoczniowa. Zakłada ona m.in. zerową stawkę VAT na produkcję, import i wyposażenie dla statków morskich czy mniejsze obciążenia podatkowe w miejscach gdzie buduje się statki.

Resort zapowiada też kontynuowanie inwestycji poprawiających ochronę brzegów morskich, co ma duże znaczenie dla nadmorskich gmin, żyjących z turystyki.

PAP/RIRM

drukuj