Kongres Polskiego Stowarzyszenia Morskiego Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

W Warszawie odbył się dziś kongres Polskiego Stowarzyszenia Morskiego Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Organizacja dba nie tylko o rozwój rodzimej gospodarki, ale również przykłada dużą wagę do polityki historycznej i budzenia patriotyzmu.

Kongres rozpoczęła Msza Św. w intencji Ojczyzny oraz stowarzyszenia w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. Członkowie stowarzyszenia modlili się też przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, na którym złożyli kwiaty. Polskie Stowarzyszenie Morskie Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego od wielu lat angażuje się w sprawy gospodarcze, finansowe, a także kulturalne i historyczne naszej Ojczyzny.

– Dysponujemy zacnym gronem ekspertów, fachowców wielkiej klasy, którzy zajmują się różnymi dziedzinami, m.in. sprawami gospodarczymi, finansowymi, kulturalnymi, ale też rolniczymi i chcemy ten cały potencjał dać w ręce obecnego rządu i wspierać go – mówi wiceminister finansów i szef służby celnej Marian Banaś.

Stowarzyszenie bardzo mocno angażuje się w odbudowę Polskiej gospodarki morskiej i śródlądowej – wskazuje kpt. żeglugi wielkiej Józef Gawłowicz, nowo wybrany przewodniczący kolegium stowarzyszenia.

– Niewłaściwa polityka ostatnich rządów zaniedbała te sprawy. Polskie linie oceaniczne zostały całkowicie zniszczone. Zachowała się moja rodzima kompania, Polska Żegluga Morska w Szczecinie. To wszystko chcemy w tej chwili odbudować, a także zająć się polskimi rzekami. To jest bardzo istotne – podkreśla kpt. żeglugi wielkiej Józef Gawłowicz.

Wzorem w tych działaniach powinien być patron stowarzyszenia Eugeniusz Kwiatkowski, który był twórcą polskiej gospodarki morskiej – wskazuje wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Paweł Brzezicki.

– Obecne ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ma nadzieję być dziedzicem tego wszystkiego, co dokonywało się w XX-leciu międzywojennym, za czasów, gdy pan minister Kwiatkowski, nasz patron, miał ogromny wpływ nie tylko na żeglugę, nie tylko na porty, ale też na całą gospodarkę – mówi Paweł Brzezicki, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

W trakcie kongresu wybrano nowe władze stowarzyszenia. Było także wiele dyskusji na temat przyszłości Polski.

 

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj