fot. PAP/Marcin Obara

Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzje reprywatyzacyjne ws. trzech działek na pl. Defilad

Komisja weryfikacyjna uchyliła dziś decyzje reprywatyzacyjne ws. trzech działek na pl. Defilad. Chodzi o nieruchomości pod dawnymi adresami: Złota 19, Zielna 7 i Chmielna 50.

Proces reprywatyzacji tych niezabudowanych działek komisja rozpoznawała na początku października. Dziś uznano, że przy wydawaniu decyzji rażąco naruszono prawo administracyjne.

Przewodniczący komisji wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki poinformował, że brak było podstaw do prowadzenia sprawy i wydania decyzji merytorycznych przez warszawski ratusz. Ponadto doszło do naruszenia powagi rzeczy rozstrzygniętej.

Wnioski z dn. 30 grudnia 1946 r. były bezskuteczne, w efekcie czego podlegały pozostawieniu bez rozpoznania przez prezydium Rady Narodowej w listopadzie 1950 r. Mimo tego prezydent m.st. Warszawy potraktował te wnioski jako inicjujące postępowanie administracyjne w sprawie, która zakończyła się już na etapie wszczęcia. Rażąco naruszono art. 61 par. 1 kpa i art. 105 par. 1 kpa wszczynając na nowo postępowanie i wydając decyzje rozstrzygające merytorycznie wnioski dekretowe z dn. 30 grudnia 1946 r. Nie ulega wątpliwości, że postępowanie w sprawach tych wniosków zostało już zakończone w latach 50. ub. wieku. Nie istniały podstawy, co do procedowania tych wniosków z uwagi na formalne zakończenie spraw indywidualnych już na etapie postępowania przed prezydium Rady – powiedział Patryk Jaki.

Od decyzji strony postępowania mogą się odwołać do komisji, a potem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Ponadto komisja weryfikacyjna poinformował dziś o oddaleniu odwołania Marzeny K., Janusza P. i mec. Grzegorza M. od decyzji o zwrocie miastu nieruchomości Chmielna 70 na pl. Defilad.

To właśnie od tej działki zaczęło się wyjaśnianie afery reprywatyzacyjnej w stolicy.

RIRM

drukuj