Komisja sejmowa zarekomendowała przyjęcie sprawozdania z działalności KRRiT

Komisja kultury rekomenduje Sejmowi przyjęcie sprawozdania z działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za ubiegły rok. Jan Dworak, przewodniczący KRRiT, poinformował, że  media publiczne otrzymały największe środki od 2008 r.

Rada przekazała nadawcom publicznym 750 mln zł abonamentu, angażowała się też m.in. w prace nad nowym sposobem finansowania tych mediów.

Poseł Elżbieta Kruk, była przewodnicząca KRRiT podkreśla, że obecna Rada nie wykonuje zadań konstytucyjnych w nadzorze m.in. nad programami stacji. Zwróciła także uwagę, że za niskie wpływy z abonamentu odpowiada w dużej mierze rząd.

– Głosowaliśmy oczywiście przeciwko przyjęciu sprawozdania, i to mając na myśli całokształt działania KRRiT. Jeśli chodzi o finansowanie mediów publicznych, Krajowa Rada jednakże nie w zupełności odpowiada za tę sytuację. Nie ma inicjatywy ustawodawczej i brak regulacji, nowego zorganizowania finansowania mediów publicznych to zaniechanie rządu. Oczywiście te środki z abonamentu, o których mówimy, to jest zbyt mało – żadna telewizja publiczna w Europie nie ma tak kiepskiego stosunku środków publicznych do tych przychodów uzyskanych z innych źródeł – powiedziała poseł.    

Politycy opozycji podczas posiedzenia komisji pytali także przewodniczącego  o emisję spotu promującego związki homoseksualne „Najbliżsi obcy”. W ocenie rady spot jednak nie naruszył wartości chrześcijańskich, ani zapisów ustawy o radiofonii i telewizji.

Zgodnie z ustawą medialną, gdyby sprawozdanie KRRiT odrzuciły Sejm i Senat, jej kadencja wygasłaby po dwóch tygodniach, chyba że nie potwierdziłby tego prezydent.

RIRM

drukuj